Innhold

  485 Veienkollen boligfelt

  Hensikten med planen er å legge til rette for småhusbebyggelse. Frist for å komme med innspill er 19. november 2021.

  Beskrivelse

  Tronrud Eiendom varsler om oppstart av planarbeid for 485 Detaljregulering for Veienkollen boligfelt. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 49/322, og deler av eiendommene gnr/bnr 3049/1 og 49/1. Planområdet er ca. 5 daa og ligger ved Veien, mellom Hønefoss og Heradsbygda.

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse som eneboliger og tomannsboliger. Forslagsstiller for planarbeidet er Tronrud Eiendom og fagkyndig plankonsulent er Berntsen Plan & Oppmåling

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

   

  Kart

  Planavgrensning, Veienkollen

   Se planavgrensning i kommunens kartløsning

   

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende dette skriftlig til:

  Tronrud Eiendom AS, Arnemannsveien 3, 3510 Hønefoss

  med kopi til Ringerike kommune PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, 

  eller på epost til dagfinn@tronrudeiendom, med kopi til postmottak@ringerike.kommune.no.

   

  Merk innspillet med 485 Veienkollen boligfelt.

  Frist for å komme med innspill er 19. november 2021.

   

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ

  2. Referat fra oppstartsmøte

  Siste endret: 20.11.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?