Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv vedtak 2021 / 367 Områderegulering for Eggemoen aviation & technology park

Innhold

  367 Områderegulering for Eggemoen aviation & technology park

  Kommunal og moderniseringsdepartementet endelige avgjørelse av innsigelse

  Beskrivelse

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park, når det gjelder planavgrensningen mot kommunedelplan for ny E16. Arealet markert med hensynssone H430 tas ut av planen, slik at områdereguleringen avgrenses mot kommunedelplan for ny E16. Departementet har lagt vekt på at arealet i kommunedelplanen for E16 er båndlagt i påvente av reguleringsvedtak, og at kommunens forslag kan vanskeliggjøre og fordyre utbygging av veien.

  Kommunen har vært i en lang prosess med å få vedtatt områderegulering for Eggemoen aviation & technology park. Siste etappe i prosessen har vært å få avgjort innsigelse fra Statens vegvesen vedrørende avgrensing av planen mot ny E16 Nymoen-Eggemoen.
  I prosessen har Statsforvalteren innstilt i tråd med kommunens anbefaling. KMD har derimot valgt å innvilge innsigelsen, på bakgrunn av anbefaling fra Samferdselsdepartementet.

  Plankart

  Se planen i kommunens kartløsning

  Vedtak

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park når det gjelder planavgrensningen mot kommunedelplan for ny E16. Arealet markert med hensynssone H430 tas ut av planen, sammen med tilknyttede planbestemmelser i 9.7, slik at områdereguleringen avgrenses mot kommunedelplan for ny E16.

  Vedtaket med endelige plandokumenter (bestemmelser og kart), sammen med vedtak kunngjøres etter plan- og bygningsloven § 12-12 siste ledd.

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Regulerginsbestemmelser

  3. Planbeskrivelse med KU

  4. Saksprotokoll - vedtak

  5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet - vedtak vedr. innsigelse

  Siste endret: 10.12.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?