Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv vedtak 2021 / 430 Krokenveien 23 og 40 a - Endring

Innhold

  430 Krokenveien 23 og 40 a - Endring

  Kommunen fattet 11.11.2021 vedtak om endring av 430 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40A

  Beskrivelse

  Hensikten med planendringen er å tilrettelegge for et boligprosjekt som gir et bedre bomiljø og er bedre tilpasset småhusbebyggelsen rundt. Endringen omfatter form og plassering av nybygg og utearealer, utvidelse av areal til nybygg i form av blokkbebyggelse (ved riving av enebolig i Krokenveien 40B), og en økning i utnyttelse (m2 BRA).

  Plankart og bestemmelser er endret.

  Planendringen ble vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Oversiktskartet viser planområdets plassering.

  Plankart

  Se planen i kommunens kartløsning

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune

  Reguleringsavdelingen

  Postboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Frist for å klage på vedtaket er 05.12.2021

  Saksdokumenter

  1. Melding om vedtak
  2. Plankart
  3. Reguleringsbestemmelser
  4. Beskrivelse av planendring
  5. Illustrasjonsplan
  6. Illustrasjoner
  7. Terrengsnitt
  8. Sol- og skyggediagram 21. juni
  9. Sol- og skyggediagram 20. mars
  10. Notat overvann og flomveien
  11. Kart overvannshåndtering
  12. Vurdering av områdestabilitet
  13. Tredjepartskontroll områdestabilitet
  14. Oppsummering og kommentarer av uttalelser til varsel om planendring - plan 430
  15. Referat fra møte 5 november - Forslag til endring av plan 430

   

  Siste endret: 11.11.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?