Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv vedtak 2021 / Formingsveileder, Teknisk veilysnorm og Veg- og gatenorm

Innhold

  Formingsveileder, Teknisk veilysnorm og Veg- og gatenorm

  Ringerike kommune har vedtatt Formingsveileder, Teknisk veilysnorm og Veg- og gatenorm.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok den 24. juni 2021, sak 113/21 - 21/21953 - Formingsveileder, Teknisk veilysnorm og Veg- og gatenorm for Ringerike. De tre dokumentene er verktøy og oppslagsverk som skal benyttes for å sikre kvalitet og helhetlig utforming av det fysiske miljøet i Ringerike kommune.

  Det er bestemt i plan- og bygningsloven § 29-2 at det skal foreligge gode visuelle kvaliteter i de fysiske omgivelsene, men loven spesifiserer ikke hva som karakteriserer gode visuelle kvaliteter. Derfor vil det være ulike meninger om estetiske forhold, og kommunens bygningsmyndighet må utøve skjønn i sin behandling av byggesaker. Formingsveilederen vil bidra til mindre tilfeldigheter i kommunens skjønnsutøvelse, samt bidra til større forutsigbarhet i kommunens avgjørelser. Veilederen vil dermed også være til hjelp for private utbyggere i forbindelse med utforming av deres planer og byggesaker.

  Teknisk veilysnorm og Veg- og gatenorm skal sikre at alle veg- og gateanlegg i Ringerike bygges trafikksikre, universielt og estetisk utformet, og for at drift og vedlikehold kan skje med minst mulig kostnad for vegholder. Det gjør at veg og gate som bygges av private har en standard som kan overtas av kommunen.

  Saksdokumenter

  1. Formingsveileder

  2. Formingsveileder kortversjon

  3. Teknisk veilysnorm

  4. Veg- og gatenorm

  5. Resultater fra medvirkningsprosessen (Formingsveilederen)

  6. Saksframlegg

  7. Kart områdekategorier - Hønefoss (Formingsveilederen)

  8. Kart områdekategorier - Heradsbygda (Formingsveilederen)

  9. Kart områdekategorier - Haugsbygd (Formingsveilederen)

  10. Kart områdekategorier - Hallingby (Formingsveilederen)

  11. Kart områdekategorier - Nes i Ådal (Formingsveilederen)

  12. Kart områdekategorier - Sokna (Formingsveilederen)

  13. Kart områdekategorier - Tyristrand (Formingsveilederen)

  Siste endret: 25.08.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?