Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv vedtak 2021 / Vedtak i navnesakene 2017/289 – Vælsvatnet mfl. og 2018/237 – Grønvoll mfl.

Innhold

  Vedtak i navnesakene 2017/289 – Vælsvatnet mfl. og 2018/237 – Grønvoll mfl.

  Navnesak 2017/289 – Vælsvatnet mfl.

  I brev datert 12.10.2021 har Kartverket gjort vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn:

  Væla, Vælsvatna, Nordre Vælsvatnet, Søre Vælsvatnet, Vælsvasslia og Sæterstykket, Sæterskogen med Vælsvasslia, Vælsvasslia, Væla, Øvre Vælsvatnet, Nedre Vælsvatnet, Vælstangen, Væla bru, Vælabrubakken, Vælstangbråtan, Vælstinda og Vælstinden.

  Vedtaksbrev

  Navneliste 

  Navnesak 2018/237 – Grønvoll mfl.

  I brev datert 18.10.2021 har Kartverket gjort vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn:

  Grønvoll, Midtre Grønvoll/Midtgarden, Søndre Grønvoll/Sørgarden, Nordre Grønvoll/Nordgarden, Grønvollsmoen, Grønvollsmoen/Moen, Øvre Grønvollsmoen, Grønvoll II, Grønvollstjernet, Grønvollssetra, Grønvolldalen, Sjørvoll, Sjørvollsbråtan, Sjørvollstangen, Sjørvollsvika, Persvoll, Persvollsetra, Korsvega, Rustan, Rustan skolejord, Rustanbråtan, Rustansetra, Blakstveit, Midtre Blakstveit/Midtstua, Søre Blakstveit/Branes, Nordåker/Blakstveit, Nordre Blakstveit/Nørdrestua, Blakstveitsetra, Kirkevoll, Myrvoll og Nordre Myrvoll.

  Vedtaksbrev

  Navneliste

  Klage

  Etter § 12 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 6 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldingen om vedtaket er kommet frem til mottaker. Dersom denne meldingen skjer ved offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet (Kartverket). Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

  Eventuell klage skal sendes til Statens kartverk med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

  Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til Klagenemnda for stedsnavnsaker for endelig avgjørelse.

  Klagefrist er fredag 26. november 2021.

  Siste endret: 10.12.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?