Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2022 / Arkiv offentlig ettersyn 2022 / 375 Områderegulering for Eggemoen vest

Innhold

  375 Områderegulering for Eggemoen vest

  Eggemoen vest vil bli et nytt strategisk plassert industriområde på Østlandet. Planen tilrettelegger for ca. 470 daa utviklingsareal. Frist for innspill er 9. mai 2022.

  Beskrivelse

  375 Områderegulering for Eggemoen vest i Ringerike kommune sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapets strategi og plan 16. mars 2022.

  Planområdet, som ligger vest for flystripe på Eggemoen, omfatter området som er vist med svart stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny industri, lager og logistikkaktører, og ikke minst nye arbeidsplasser.

  Området ligger strategisk plassert i forhold til infrastruktur sentralt på Østlandet. Foreslåtte reguleringsformål er lager, logistikk og industri. Planområdet legger opp til en utvikling på i underkant av 500 daa til ny næringsutvikling.

  Etter politisk vedtak vil planen deles opp i byggetrinn, slik at turområdet på Eggemoen blir opprettholdt så lenge som mulig.

  Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Plankart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning.

  Har du innspill

  Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Reguleringsavdeling
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for uttalelser er 9. mai 2022.

  Saksdokumenter

  1. Plankart
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse og konsekvensutredning
  4. Saksfremlegg førstegangsbehandling med vedtak
  5. Merknadsbehandling
  6. Varsel om gjenopptakelse

  Diverse rapporter

  1. Kulturminner Eggemoen
  2. Arkeologisk rapport Eggemoen
  3. Naturmangfold Eggemoen
  4. Trafikkvurdering Eggemoen
  5. ROS Eggemoen Vest
  6. Volumstudie Eggemoen Næring
  Siste endret: 23.06.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?