Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2022 / Arkiv offentlig ettersyn 2022 / 468 Linbråten - Offentlig ettersyn

Innhold

    468 Linbråten - Offentlig ettersyn

    Hensikt med planen er å erstatte dagens bolig med syv boenheter fordelt på fire eneboliger med lite fotavtrykk og tre eneboliger i kjede. Uttalelser til planarbeidet sendes til Ringerike kommune innen  07.05.2022.

    Beskrivelse

    468 Detaljregulering for Linbråten i Haugsbygd sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapets strategi og plan 16. mars 2022.

    Planområdet, som ligger i Linnerudveien 44 i Haugsbygd omfatter området som er vist med svart stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er regulere for fortetting av eiendommen gnr/bnr 137/24, som ligger i Linnerudveien 44. Planområdet omfatter også gnr/bnr/fnr 137/1/28 og 137/1/27, for å sikre en helhetlig plan for området med tilhørende trafikksikker skolevei. Planområdet er totalt på ca. 16 dekar og ligger langs Linnerudveien i et eksisterende boligfelt sør-øst i Haugsbygd i Ringerike kommune. Dagens bolig med garasje, skal rives og erstattes med sju boenheter, fordelt på fire eneboliger med lite fotavtrykk og tre eneboliger i kjede.

    Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

    Plankart

     

    Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

     

    Har du innspill?

    Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

    Ringerike kommune
    Reguleringsavdeling
    Postboks 123 Sentrum
    3502 Hønefoss.

    Frist for uttalelser er 07. mai 2022.

     

    Saksdokumenter

     

    Saksframlegg og saksprotokoll

    Plankart 

    Planbestemmelser

    Planbeskrivelse

    Geoteknisk notat

    Illustrasjonsplan

    Innspill til oppstart

    Rapport om dragehode

    Rapport om overvannshåndtering

    ROS-analyse

    SKV1 Linbråten

    Snitt og perspektiver

    Solforhold

    Støyvurdering

    Siste endret: 28.03.2022

    Fant du det du lette etter?

    Takk for din tilbakemelding

    Hva forsøkte du å finne?