Innhold

  Høring av navnesak 2022/91

  Statens kartverk har bedt Ringerike kommune kunngjøre at det er reist navnesak på skrivemåten av naturnavn, gårds- og bruksnavn. Kom med innspill innen 29. april 2022.

  Høring av navnesak 2022/91 - -vatn-/-vann-/-vand- mfl. i Ringerike

  Statens kartverk har i brev datert 03.03.2022 bedt Ringerike kommune kunngjøre at det er reist navnesak på skrivemåten av naturnavn, gårds- og bruksnavn. Det er kun skrivemåten av -vatn-/-vann-/-vass-/-vanns- osv. som behandles i denne saken. De øvrige delene av navnene er ikke berørt.

  Skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den lokale nedarva uttalen av navnet. Derfor ber Kartverket om at alle som uttaler seg opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter ber de om at det opplyses om alle uttaleformene. I tillegg er hovedregelen at en følger gjeldende rettskrivingsprinsipp når skrivemåten skal bestemmes.

  Eventuelle høringsinnspill sendes skriftlig innen 29. april 2022 til postmottak@ringerike.kommune.no eller Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.  

  Videre saksgang

  Etter at fristen er gått ut vil kommunen samordne de lokale høringsinnspillene, og sende de samlet til Språkrådet. Språkrådet gir deretter en endelig tilråding til Kartverket.  På grunnlag av lokale høringsinnspill og tilråding fra Språkrådet, vedtar Kartverket skrivemåten av de aktuelle navnene. Vedtaket sendes kommunen som kunngjør vedtaket og informerer om klageadgang.

  Siste endret: 09.05.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?