Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2022 / Arkiv varsel om oppstart 2022 / 487 - Detaljregulering for Smeden 2 - utvidet plangrense

Innhold

  487 - Detaljregulering for Smeden 2 - utvidet plangrense

  Det varsles om utvidet plangrense for plan 487 - detaljregulering for Smeden 2. Frist for innspill er 01.08.2022.

  Beskrivelse

  Varsel om oppstart av detaljregulering for 487 Smeden 2 ble sendt ut den 14.01.2022 i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8. Det varsles nå om utvidet plangrense etter plan- og bygningsloven § 12-8. Hovedhensikten med planen er fremdeles å legge til rette for en blandet arealbruk med matvarebutikk og leiligheter på eiendommen gnr/bnr 132/415 og gnr/bnr 132/415.

  Utvidet plangrense er vist i kart med skravur. Utvidelsen tar med arealer som er regulert til vei, parkeringsplass og felles avkjøring i gjeldende reguleringsplan nr. 99-07 endring vedrørende barnehage Smeden, vedtatt 26.01.1995. Alle arealene som tas med fra eksisterende reguleringsplan er kommunale eiendommer. Hensikten med planutvidelsen er å utvide veien Smeden i bredden og å opparbeide snuhammer. Dette vil gi en tryggere trafikkavvikling og bedre snumuligheter for eksisterende og ny varelevering og renovasjon.

  Eksisterende avkjøringer og gangvei til Bølgenhøgda skal bevares og sikres i reguleringsplan. Myke trafikanter skal på mest mulig sikker måte kunne ta seg over veien Smeden, og videre til gangvei mot sentrum av Haugsbygd.

  Forslagsstiller for planarbeidet er KB Eiendomsinvest AS v/ Johnny Karlsen og fagkyndig plankonsulent er Berntsen plan og oppmåling AS v/ Maria Helene Sæther. For å unngå gjentakende merknader fra varsel om oppstart, bes det om at merknadene spesifikt omhandler utvidelse av plangrensen.

  Kart

  Se planavgrensning i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du hart innspill til planarbeidet, kan du sende dette skriftlig til Berntsen plan og oppmåling AS på e-post post@bpoo.no, eller med post til Osloveien 10, 3511 Hønefoss.

  Send også kopi til Ringerike kommune til e-post postmottak@ringerike.kommune.no, eller post til PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

  Merk innspillet med "487 - Detaljregulering Smeden 2". Frist for innspill er 01.08.2022.

  Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Johnny Karslsen på telefon 95 23 87 00, eller e-post johnny@jkeiendom.no.

  Siste endret: 02.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?