Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2022 / Arkiv varsel om oppstart 2022 / 492 - Detaljregulering for Klekkenveien 164

Innhold

  492 - Detaljregulering for Klekkenveien 164

  Hensikt med planen er å legge til rette for fortetting med frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og/eller eventuell lavblokk med inntil 3 etasjer i et område avsatt til nåværende boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2019-2030. Frist for innspill er 31.08.2022.

  Beskrivelse

  Klekkenveien 164 AS varsler om oppstart av planarbeid for 492 - Detaljregulering for Klekkenveien 164. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 102/61, 102/62, 102/186, 102/187 og 102/93. Del av gnr/bnr 2163/1, 102/2 og 102/5 omfatter veigrunn og eventuell frisiktsone.

  Forslagsstiller er Klekkenveien 164 AS, og fagkyndig plankonsulent er Mjøsplan AS.

  Planarbeidet tar sikte på å regulere for fortetting med frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og/eller eventuell lavblokk med inntil 3 etasjer i et område avsatt til nåværende boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2019-2030. Det planlegges for ca. 16 nye boenheter og all eksisterende bebyggelse på eiendommene forutsettes revet. Se flere detaljer i varslingsbrev nederst på denne siden.

  Planinitiativet er i tråd med overordnet plan, og utløser ikke krav til konsekvensutredning eller planprogram.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

  Se planavgrensning i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende dette skriftlig til MjøsPlan AS v/Line I. Danielsen, på e-post lineirene@mjosplan.no, eller med post til Mjøsplan AS Postboks 6, 2391 Moelv.

  Send også kopi til Ringerike kommune til e-post postmottak@ringerike.kommune.no, eller post PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

  Merk innspillet med "492 - Detaljregulering for Klekkenveien 164". Frist for innspill er 31.08.2022.

  Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Line Irene Danielsen, tlf 91 81 98 86, eller på e-post lineirene@mjosplan.no.

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ

  2. Referat fra oppstartsmøte

  3. Varslingsbrev

  Siste endret: 02.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?