Innhold

  495 Tanbergdansen

  Hovedformålet med planendringen er å øke antall boenheter i et av satsingsområdene for kompakt og sentrumsnær utvikling i Ringerike kommune. Planforslaget ønsker å opprettholde byggestilen i gjeldende plan. Frist for innspill er 05.10.2022.

  Beskrivelse

  Fossen Utvikling AS v/ Frederik Skarstein og fagkyndig plankonsulent Bjørn Leifsen varsler oppstart av planarbeid for detaljregulering av 495 – Tanbergdansen. Planområdet ligger i den sørlige delen av Krakstadmarka, rett over elva fra Schjongslund og grenser i vest til Tanberglia og Ringerike kunnskapspark. Planforslaget omfatter deler av reguleringsplanen 405 – Tanberghøgda, vedtatt 30.06.2019, og eiendommene gnr/bnr 38/69 og 38/220, avsatt til boligområder og arealer til etablering av barnehage.

  Planarbeidet er i tråd med bestemmelsene i kommunedelplan for Krakstadmarka, vedtatt i kommunestyret 30.06.2016. Endring av plan utløser ikke vesentlig virkninger for miljø eller samfunn etter § 10 i konsekvensutredningsforskriften, og utløser derfor ikke krav til konsekvensutredning.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende dette skriftlig til Fossen Utvikling AS, Søndre Torv 2b, 3510 Hønefoss, eller bjornl@fres.as og med kopi til Ringerike kommune postmottak@ringerike.kommune.no, eller til PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Merk innspillet med planID «0605_495 Tanberghøgda».

  Frist for innspill er 05.10.2022. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Frederik Skarstein på tlf. 41 27 82 78 eller e-post frederik@fres.as, eller Bjørn Leifsen på tlf. 90 95 92 83 eller e-post bjornl@fres.as.

  Fossen Utvikling AS inviterer til åpent informasjonsmøte/nabomøte 19. september kl. 18:00 i auditoriet ved USN Campus Ringerike, Bredalsveien 14, 3511 Hønefoss.

  Saksdokumenter

  Planinitiativ

  Søknad om endringer

  Oppstartsmøtereferat

  Varselbrev 

  Siste endret: 29.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?