Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2022 / Arkiv vedtak 2022 / 373 Apalbakken - Endring

Innhold

  373 Apalbakken - Endring

  Kommunen fattet 04.03.2022 vedtak om endring av regulering nr 373 Apalbakken.

  Beskrivelse

  Planendringen gjelder flytting av snuhammer tilbake til opprinnelig plassering og justering av tomtegrenser, planlagt bebyggelse og renovasjonsanlegg. 

  Endringen medfører endring av plankartet.

  Planendringen ble vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd. 

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12. 

  Plankart

  Oversiktskartet viser planområdets plassering med sort ramme.

  Se planen i kommunens kartløsning

  Påklage vedtaket?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til: 

  Ringerike kommune

  Reguleringsavdelingen 

  Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

  Frist for å klage på vedtaket er 04.04.2022.

  Saksdokumenter

  1. Melding om vedtak

  2. Plankart

  3. Reguleringsplanbestemmelser

  4. Brev med beskrivelse av endringen

  Siste endret: 10.03.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?