Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2022 / Arkiv vedtak 2022 / 433 Ullerål og Hov skoler - Endring

Innhold

  433 Ullerål og Hov skoler - Endring

  Kommunen fattet 27.01.2022 vedtak om endring av 433 Ullerål og Hov skoler.

  Beskrivelse

  Hensikten med planendringen er å tilrettelegge for en utvidet busslomme, god internvegtrase, gangveger og parkering. Busslommen vil nå kunne ha plass til to busser. Som følge av utvidelsen flyttes fotgjengerovergang, og intern adkomstveg og gangveg utbedres. Endringen ansees som en forbedring av trafikksikkerhet for området.

  Plankart og bestemmelser er endret.

  Planendringen ble vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Oversiktskartet viser planområdets plassering.

  Plankart

  Plassering, Hov

  Se planen i kommunens kartløsning

  Påklage vedtak?


  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune

  Reguleringsavdelingen

  Postboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Frist for å klage på vedtaket er 20.02.2022.

  Saksdokumenter

  1. Melding om vedtak

  2. Plankart

  3. Reguleringsbestemmelser

  4. Beskrivelse av planendring

  Siste endret: 28.01.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?