Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2022 / Arkiv vedtak 2022 / Detaljregulering nr. 473 for Nordberg vedtatt

Innhold

  Detaljregulering nr. 473 for Nordberg vedtatt

  Plannr. 473 detaljregulering for Nordberg er vedtatt

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 1.september 2022, Bh.nr. 97/22, plan nr. 473 - Detaljregulering for Nordberg. Vedtaket innebærer at det tilrettelegges for ny småhusbebyggelse i området som ikke ble bebygget etter gammel reguleringsplan. Områdene for eksisterende bebyggelse endres ikke vesentlig. Reguleringsplanen er oppdatert og erstatter gammel reguleringsplan. Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningslov § 12-12. Plankartet viser planområdet.

  Plankart

  Se plankartet i kommunens kartløsning her.

   

   

  Påklage vedtak?

  Vedtak kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune, reguleringsavdelingen, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er 15.10.2022.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Reguleringsbestemmelser

  3. Planbeskrivelse m/illustrasjonsplan

  4. Saksprotokoll m/vedtak og saksframstilling til sluttbehandling

  5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer

  6. Høringsuttalelser

  7. Gammel regulering

  8. Risiko- og sårbarhetsanalyse

  9. Grunnundersøkelser

  10. Støyrapport

  11. Støyberegninger for ny bebyggelse

  12. Støyskjerm, plan og profil

  13. Trafikkanalyse

  14. Notat om vann, avløp og overvann

  15. Situasjonsplan Nordberg, ny bebyggelse

  16. Saksprotokoll m/vedtak og saksframlegg til 1. gangsbehandling

  17. Frafall av innsigels Viken fylkeskommune

  18. Frafall av innsigelse Statsforvalteren i Oslo og Viken

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Siste endret: 20.09.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?