Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2023 / Arkiv offentlig ettersyn 2023 / 487 Detaljregulering Smeden 2

Innhold

  487 Detaljregulering Smeden 2

  Hensikten med planen er å legge til rette for lokal dagligvarebutikk og leiligheter på Smeden 2. Frist for å uttale seg til planen er 19.01.2023.

  Beskrivelse

  449 Detaljregulering for Smeden 2 i Haugsbygd sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapets Strategi og plan 16.11.2022.

  Planområdet, som ligger øst i Haugsbygd, med umiddelbar nærhet til Hadelandsveien, omfatter området som er vist i plankartet under. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for blandet arealbruk med lokal dagligvarebutikk og leiligheter på eiendommene gnr/bnr 132/415 og gnr/bnr 132/415, seksjon 2. Totalt vil planen omfatte 9 leiligheter og en dagligvarebutikk med maks salgsareal på 800 m2.

  Eksisterende bygning skal tilbakeføres til matvarebutikk i første etasje, og beholde de fire boenhetene i andre etasje. Et tilbygg vil sikre stort nok areal til matvarebutikk i første etasje, og fem nye leiligheter i andre etasje. 

  Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Plankart

   Plankart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

  Frist for uttalelse

  Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Reguleringsavdeling
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for uttalelser er 19. januar 2023.

  Saksdokumenter

  1. Plankart 

  2. Reguleringsbestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. ROS-analyse

  5. Støyvurdering

  6. Snittegning

  7. Fasadetegning

  8. Solforhold

  9. Overvannsplan

  10. Trafikknotat

  11. Illustrasjonsplan

  12. Skiltplan

  13. Geoteknisk notat

  14. Tegninger støttemurer

  15. Brannteknisk notat

  16. VA-plan

  18. Innspill til varsel om oppstart

  19. Oppsummering og kommentarer til innspill til oppstart

  20. Saksframlegg med saksprotokoll

  Siste endret: 02.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?