Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2023 / Arkiv offentlig ettersyn 2023 / Høring av navnesak Bjørke/Bjerke mfl.

Innhold

  Høring av navnesak Bjørke/Bjerke mfl.

  Statens kartverk har reist navnesak på skrivemåten av stedsnavnet Bjørke/Bjerke med flere i kommunen. Frist for innspill er 28. mars 2023.

  Bakgrunn for saken

  Statens kartverk har i brev datert 10.02.2023 bedt Ringerike kommune kunngjøre at det er reist navnesak på skrivemåten av stedsnavnet Bjørke/Bjerke med flere i kommunen.

  Link til brevet fra Kartverket.

  Skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den lokale nedarva uttalen av navnet. Derfor ber Kartverket om at alle som uttaler seg opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter ber de om at det opplyses om alle uttaleformene. I tillegg er hovedregelen at en følger gjeldende rettskrivingsprinsipp når skrivemåten skal bestemmes.

  Kart over området vises nedenfor:

  Frist for innspill er 28.03.2023

  Eventuelle høringsinnspill sendes skriftlig innen 28. mars 2023 til:

  postmottak@ringerike.kommune.no eller Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. 

   

  Videre saksgang

  Etter at fristen er gått ut vil kommunen samordne de lokale høringsinnspillene, og sende de samlet til Språkrådet. Språkrådet gir deretter en endelig tilråding til Kartverket.  På grunnlag av lokale høringsinnspill, tilråding fra Språkrådet og egne vurderinger vedtar Kartverket skrivemåten av de aktuelle navnene. Vedtaket sendes kommunen som kunngjør vedtaket og informerer om klageadgang.

  Siste endret: 02.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?