Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2023 / Arkiv offentlig ettersyn 2023 / Kunngjøring av navnesak Vardtjern mfl.

Innhold

  Kunngjøring av navnesak Vardtjern mfl.

  Kartverket har 08.02.2023 gjrt vedtak i navnesaken Vardtjern mfl. i Ringerike og Gran kommuner. Trykk på saken for å se hvilke skrivemåter som ble vedtatt.

  Kartverket har fattet vedtak

  Kartverket har 08.02.2023 gjort vedtak i navnesaken.

  De har vedtatt skrivemåten av følgende stedsnavn:
  Vardtjern (tjern), Vardtjernsholmen (holme), Vardtjernshøgda (høyde), Vardtjernsodden (nes), Vardtjernslia (li), Vardtjernsfløyta (tømmervelte) og Vardtjernsbekken (bekk).

  Her er link til vedtaksbrevet med Språkrådets tilrådinger.

   

  Se kartutsnitt under

   

  Klageadgang

  Etter § 12 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 6 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.  Det er:
  a) eit offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd
  b) eigaren eller festaren i saker som gjeld namn på eige gardsbruk eller eigedom
  c) ein lokal organisasjon med særleg tilknyting til eit stadnamn

  Klagefristen er tre uker fra meldingen om vedtaket er kommet frem til mottaker. Dersom denne meldinga skjer ved offentlig kunngjøring starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet (Kartverket). Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

  En eventuell klage skal sendes til Kartverk med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

  Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til klagenemnda for stedsnavnsaker for endelig avgjørelse.

  Siste endret: 02.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?