Innhold

  Nytt Randselva kraftverk

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut Høring av melding og forslag til konsekvensutredningsprogram for Randselva kraftverk i Jevnaker, Ringerike og Hole kommuner. Frist for uttalelse er 31.03.2023.

  Høring ifm. nytt kraftverk i Randselva

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut høringsbrev med høring av melding og forslag til konsekvensutredningsprogram for Randselva kraftverk i Jevnaker, Ringerike og Hole kommuner. Det er Viul Kraft AS som ønsker å bygge et nytt kraftverk som tar vann fra Randselva og slipper det ut i Steinsfjorden.

  Mer informasjon om tiltaket finner du på sakens side på NVEs nettsider: www.nve.no/8891/V . Gjennom høring av meldingen og forslaget til KU-program ønsker NVE å få innspill til hvilke utredninger som bør gjennomføres før det utarbeides en konsesjonssøknad om bygging av kraftverket.

  NVE holder åpent møte 7. februar kl. 19

  NVE inviterer til åpent møte om saken tirsdag 07.02.2023 kl. 19 på Ringerikskrafts hovedkontor i Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss. Dørene åpner en time før møtet for enkel servering. På møtet blir det orientering om videre saksgang fra NVE og Viul Kraft orienterer om sine planer og utredningsprogrammet.

  Vil du uttale deg

  Frist for å sende uttalelse er 31.3.2023 – hvordan du gjør dette er beskrevet på NVE sin nettside.

  Vi har også lagt ut et dokument for gjennomlesning på Rådhuset og på ByLab. Disse er ikke til hjemlån, men vi har skrevet ut noen eksemplarer for dem som har behov for det.

  Siste endret: 02.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?