Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2023 / Arkiv offentlig ettersyn 2023 / Vil du foreslå adressenavn på veier i Ringerike?

Innhold

  Vil du foreslå adressenavn på veier i Ringerike?

  I forbindelse med adressering skal kommunen tildele adressenavn på veier i Ringerike. Vi ønsker forslag til adressenavn på veier på Hvalsmoen og Hollerud boligfelt på Tyristrand. Frist for innspill er 17.03.2023.

  Vi ber om innspill på veinavn - Frist 17. mars

  I forbindelse med adressering skal kommunen tildele adressenavn på veier i Ringerike. Vi ønsker forslag til adressenavn på veier på Hvalsmoen og Hollerud boligfelt på Tyristrand (planforslag)..

  Du kan se planforslagene nedenfor. Dersom du har innspill til veinavn innenfor et av disse områdene, kan du sende det inn til kommunen via

  • via e-post til postmottak@ringerike.kommune.no.
  • via brev til Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

  Husk å skriv hvilket område forslaget/forslagene gjelder for.

  Frist for innspill er 17.03.2023.

  Generelt om adressenavn

  Adressenavnet som tildeles den enkelte vei skal være unikt innenfor kommunen. Adressenavnet skal være varig, og en må derfor legge vekt på at en finner gode og varige navn. Til grunn for valg av adressenavn gjelder følgende prinsipp: 

  • navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn
  • bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn
  • navnet bør passe på stedet
  • navnet skal ikke virke støtende eller komisk
  • det skal legges vekt på variasjon og mangfold
  • navnet bør være lett å skrive, lese og uttale
  • navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes
  • kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig men skal ikke være et førstevalg

  Hvalsmoen

  Vi vil gjerne ha forslag til adressenavn som kan brukes på de veiene som er nummerert i kartet. Forslagene kan gjerne knyttes til den aktiviteten som tidligere har vært på Hvalsmoen, eventuelt bygninger med mere.

  Hollerud boligfelt (Tyristrand)

  Selv om planen fortsatt er under behandling ønsker vi forslag til adressenavn på veiene innenfor planområdet slik at vi har tilgjengelige navn som kan brukes når/dersom planen blir vedtatt.

  Siste endret: 02.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?