Innhold

  501 Vestsiden miljøpark

  Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av miljøpark i en del av Vestsiden pukkverk.

  Beskrivelse

  John Myrvang AS varsler om oppstart av planarbeid for 501 detaljregulering for Vestsiden miljøpark som ligger mellom Heradsbygda og Kilemoen Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 51/20, 52/4, 52/20, 52/56, 52/57, 52/59, 52/60, og 2172/1.Planområdet er ca.228 daa og ligger ca. 3,9 km nordvest for Hønefoss sentrum, på vestsiden av av Fv2872 – Vestre Ådal.


  Hensikten med planarbeidet er å ha en miljøpark med funksjoner som jordvaskeanlegg/miljøpark for massegjenvinning, deponi for inert avfall og lett forurensede masser og deponi for ordinært avfall.


  Forslagsstiller er John Myrvang AS.


  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan/er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan, og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift/og planen utløser krav til konsekvensutredning.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning.

  Har du innspill

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  Feste NordØst AS, Postboks 33, 2540 Tolga, eller til e-post: hb@feste.no.

  Frist for å komme med innspill er 26. mai 2023.

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ
  2. Referat fra oppstartsmøte
  3. Forslag til planprogram
  4. Varslingsbrev
  5. Saksframlegg

  Siste endret: 29.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?