Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2023 / Arkiv varsel om oppstart 2023 / 492 - Klekkenveien 154 og 164

Innhold

  492 - Klekkenveien 154 og 164

  Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse med tett-lav bebyggelse og mellomstor bebyggelse i inntil tre etasjer. Frist for innspill er 30.06.2023.

  Beskrivelse

  Forslagsstillerne Klekkenveien 164 AS og Sandvold Boliger AS varsler oppstart av planarbeid for 492 - detaljregulering for Klekkenveien 154 og 164 i Haugsbygd. Planområdet omfatter blant annet eiendommene gnr/bnr 100/2, 100/111, 102/58, 102/42, 102/61, 102/62 og 102/93. Planområdet er ca 18,3 daa og ligger ca 1,5 km sør for Haug sentrum.

  Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse med tett-lav bebyggelse i østre del av planen og mellomstor bebyggelse med tre bygg i inntil tre etasjer i vestre del av planen.

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan, og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

  Kartutsnitt med planavgrensning:

  Kartutsnitt med planavgrensning

   

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Har du innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  Mjøsplan AS på e-post til lineirene@mjosplan.no, med kopi til Ringerike kommune, postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til MjøsPlan AS v/ Line I. Danielsen, Postboks 6, 2391 Moelv med kopi til Ringerike kommune PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Merk innspillet "492 - Klekkenveien 145 og 164".

  Frist for å komme med innspill er 30.06.2023.

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ

  2. Referat fra oppstartsmøte

  3. Endret utnyttelsesgrad for vestre del

  Siste endret: 02.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?