Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2023 / Arkiv varsel om oppstart 2023 / Plan 500 Begnaparken boligområde - Oppstart av planarbeid

Innhold

  Plan 500 Begnaparken boligområde - Oppstart av planarbeid

  Planarbeidet vil legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse i nærheten av eksisterende boligområder nord for Follum. Frist for innspill er onsdag 26. april 2023.

  Bakgrunnen for kunngjøringen

  Oppstart av planarbeidet kunngjøres i hendhold til plan- og bygningsloven § 12-8 tredje ledd. Reglene for planarbeidet er fastsatt i plan- og bygningsloven § 12-3.

  Om planinitiativet

  Forslagsstiller og fagkyndig Tronrud Eiendom AS varsler oppstart av planarbeid for Plan 500 Detaljreguering for Begnaparken boligområde i Hønefoss. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 50/333 samt tilliggende vegareal mm (deler av eiendommene 4000/6, 50/180, 50/291, 87/388 og 50/274, Ringerike kommune). Planområdet grenser mot private eiendommer. Størrelsen på planområdet er ca. 29 dekar. Det ligger litt nord for Follum.

  Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tett småhusbebyggelse i inntil to etasjer. Det vil bli planlagt boliger med tilhørende parkering og lekeareal.

  Planinitiativet er i tråd med kommuneplanen og utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift, eller planprogram. Bebyggelsesstruktur, adkomst, utnyttelsesgrad og overvann vil være viktige temaer i planarbeidet.

  Innspill til planarbeidet

  Hvis du har innspill til planarbeidet, kan disse sendes skriftlig på e-post eller i brev til Tronrud Eiendom AS med kopi til Ringerike kommune.
  Merk innspillet med «500 Begnaparken boligområde».

  Frist for å komme med innspill er onsdag 26. april 2023.

  Adresser
  Tronrud Eiendom AS, Arnemannsveien 3, 3510 Hønefoss
  e-post: ellen@tronrudeiendom.no

  Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss
  e-post: postmottak@ringerike.kommune.no

  Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Ellen Grønlund,

  Tlf: 95 73 38 66
  epost: ellen@tronrudeiendom.no
   

  Informasjonsmøte

  Tronrud Eiendom AS inviterer til åpent informasjons/nabomøte
  12. april 2023 kl 17.00 i Arnemannsveien 3, Hønefoss.

  Påmelding sendes pr. e-post til ellen@tronrudeiendom.no senest 10. april 2023.

  Kart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

  Dokumenter

  1. Planinitiativ

  2. Planavgrensning

  3. Oppstartsmøtereferat

  Siste endret: 02.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?