Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2023 / Arkiv vedtak 2023 / Kunngjøring av vedtak i navnesak Bjørke, Rosenlund, Bjørkesetra, Roselundbekken mfl. i Ringerike kommune

Innhold

  Kunngjøring av vedtak i navnesak Bjørke, Rosenlund, Bjørkesetra, Roselundbekken mfl. i Ringerike kommune

  Vedtak i navnesak

  Kartverket har 24.05.2023 gjort vedtak i navnesaken.

  De har vedtatt skrivemåten av følgende stedsnavn:
  Bjørke (gard 167), Øvre Bjørke (bruk 167/1), Rosenlund (bruk 167/3), Nedre Bjørke (bruk 167/4), Bjørkesetra (seter), Rosenlundbekken (bekk).

  Her er link til Kartverkets vedtaksbrev.

  Klage

  Etter § 12 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 6 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.  Det er:
  a) eit offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd
  b) eigaren eller festaren i saker som gjeld namn på eige gardsbruk eller eigedom
  c) ein lokal organisasjon med særleg tilknyting til eit stadnamn

  Klagefristen er tre uker fra meldingen om vedtaket er kommet frem til mottaker. Dersom denne meldinga skjer ved offentlig kunngjøring starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet (Kartverket). Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

  En eventuell klage skal sendes til Kartverk med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

  Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til klagenemnda for stedsnavnsaker for endelig avgjørelse.

   

  Kartutsnitt fra www.norgeskart.no

   

  Siste endret: 06.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?