Du er her: Hjem / Planer, rutiner og vedtekter / Trivsel i Ringeriksskolen / Elevundersøkelsen 2023-2024

Innhold

  Elevundersøkelsen 2023-2024

  Elevundersøkelsen som ble gjennomført på alle skoler i desember, viser at de aller fleste elevene i Ringerike trives på skolen.

  De aller fleste elevene trives på skolen

  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Undersøkelsen som ble gjennomført på alle skoler i desember, viser at de aller fleste elevene i Ringerike trives på skolen. Elevene på 7. trinn i Ringerike scorer på landssnittet og 10.trinn rett over landssnittet. Elevene opplever god støtte fra lærerne og hjemmefra. Resultatene fra begge trinn ligger omtrent som landet forøvrig motivasjon og medvirkning.  

  På tross av at de fleste elevene trives på skolen sin er det i 2023 flere elever på 7. og 10.trinn som opplever mobbing enn i 2022. 

  Resultatene for opplevd mobbing er offentliggjort samlet for kommunale og private skoler. Elevene på 7. trinn forteller at det er 10,3 % som opplever mobbing på skolen og for elevene på 10. trinn er det 11,7 % som opplever mobbing.
  D
  ette er under landssnittet for 7. trinn og rett over landssnittet for 10. trinn. 
  Resultatene pr.kjønn er i år unntatt offentligheten, dette for å fylle kravene om å beskytte personvernet for elevene. 

   

  Bildet er fra et klasserom der en ser elever med ryggen til.

  (foto: Ringerike kommune)

  Arbeid med læringsmiljøet

  I Ringerike er det dessverre som ellers i landet en økning på opplevd mobbing både på 7. trinn og 10. trinn. Skolene skal i gang med analyse og oppfølging av resultatene. Dette er et viktig arbeid der vi ønsker å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle. Trygt og inkluderende læringsmiljø er sentralt for alle elever og ansatte i Ringeriksskolen.   

  Ansatte, elevråd og foreldreråd involveres i oppfølgingsarbeidet. Skoler med de største utfordringene får oppfølging fra skoleeier. For noen av skolene våre er resultatene unntatt offentlighet for å fylle kravene om å beskytte personvernet for elevene. Dette gjør det vanskeligere for noen skoler å identifisere resultatene for å kunne følge opp der det er størst behov. 

  Skolenes forebyggende program,Mitt valg, er tatt i bruk på alle skoler som en del av skolens forebyggende arbeid. Dette er et godt og nyttig verktøy for å utvikle sosiale ferdigheter og et godt læringsmiljø på skolene.  

  Rektor er ansvarlig for at alle følger Opplæringslovens §9a og at skolens ansatte følger delpliktene i aktivitetsplikten.Det er lærerne med støtte av fagarbeidere og  evt.miljøveiledere ved noen av skolene som følger oppdet konkrete arbeidet med å skape gode læringsmiljøer. Dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen, følger skolen opp i samarbeid med foresatte med ulike undersøkelser og oppretter en aktivitetsplan. PPT sine rådgivere kan gi råd til skolene og et tverrfaglig kommunalt innsatsteam kan bistå i enkelte saker. Ombudet for barn og unge i Buskerud er også en god samarbeidspart for kommunens skoler. 

  Om elevundersøkelsen

  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak undersøkelsen. Undersøkelsen er gjennomført på alle skolene i kommunen. Den er obligatorisk på 7. og 10. trinn, men også gjennomført fra 5. trinn til 9. trinn. Totalt har 1676 elever i Ringerike besvart Elevundersøkelsen i desember 2023 

  Planer og vedtekter for Ringeriksskolen

  Dersom du ønsker å lese mer om planer og vedtekter i Ringeriksskolen så finner du både det og handlinsplan for grunnskolen, her: planer, rutiner og vedtekter.

  Siste endret: 23.01.2024

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?