Informasjon om koronavaksine

Informasjon om vaksinasjonsprogrammet 
i Ringerike kommune.

Aktuelt om vaksine

Flere aktuelle saker

Nyttig informasjon

Hvem skal vaksineres?

Alle innbyggere som skal vaksineres vil få tilbud om vaksinasjon. 

Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer for hvem som skal prioriteres for vaksine.

Innbyggere som har størst risiko for alvorlig sykdom, får vaksinen først. Det vil beskytte de mest sårbare blant oss, og samtidig bidra til å redusere belastningen på helsevesenet. Alder er sammen med kroniske underliggende sykdommer de viktigeste risikofaktorer, og må ses sammen med den enkeltes evne til å etterleve smittevernrådene.

Helsepersonell med pasientkontakt skal vaksineres parallelt med risikogrupper for å beskytte pasienter og brukere, og for å sikre bærekraft i helsevesenet om det blir større utbrudd.

Etterhvert vil større grupper i befolkningen bli inkludert, og prioritert etter alder og risikofaktorer. Det er den enkeltes fastlege som gir kommunen informasjon om sine pasienter knyttet til risikofaktorer.

Gravide, samt barn og unge under 18 år er foreløpig ikke inkludert i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Nasjonal prioriteringsrekkefølge for vaksine

Hvor skal vaksinasjonen foregå?

Eikli skole er vårt faste vaksinasjonssted.

Adresse: Osloveien 2, 3511 Hønefoss

Parkering: Det er parkering i skolegården på Eikli skole, og ved brakkeriggen over veien. Parkeringsområdet er merket med skilt " Koronavaksinering". 

Merk at det ikke er parkering for de som skal vaksineres på Hønefoss videregående skole.

Hva skal du gjøre selv?

Vaksinasjonen er gratis og det er frivillig å vaksinere seg.

Vi oppfordrer alle til å bli med å bidra til at smittespredningen av korona bremses. Slik kan vi beskytte de som trenger beskyttelse.

Dersom du er usikker på om du skal vaksinere deg, for eksempel på grunn av medisiner eller sykdom, eller er i tvil, ber vi deg drøfte det med din fastlege.

Om du ikke ønsker å vaksinere deg og mottar SMS-invitasjon, ber vi deg overse SMS-en. Det er frivillig å ta vaksine.

Kan jeg bestille time til vaksinering?

Alle innbyggere som skal vaksineres vil få tilbud om vaksinasjon.  

Vær oppmerksom på at innkalling til vaksinering kommer på kort varsel.

Når det er din tur til å bli vaksinert, får du informasjon fra oss direkte, via sms eller på telefon. 

Har du fått SMS om timebestilling? Informasjon om hvordan du bestiller time og lenke til timeboka her.

Når du får innkallingen er det svært viktig at du møter opp.

Ønsker du ikke vaksine? Du trenger ikke gi oss beskjed.

Ta med deg gyldig legitimasjon når du skal vaksineres. Dette er pass, førerkort eller bankkort med bilde. 

Du blir bedt om å fylle ut egenerklæringsskjema når du bestiller time digitalt. 

Registrer at du ønsker vaksine

Det er mulig å registrere seg i vårt vaksineregister før du får tilbud om koronavaksine. Da har du registrert at du ønsker å bli vaksinert. Det er først når du får SMS fra oss om at det er din tur at du kan bestille time. Informasjon om registrering 

Tidspunkt for andre dose

Koronavaksinen skal du ha to ganger. Du får time til andre dose på samme ukedag som den første dosen. Intervallet er nå seks uker for innbyggerene i risikogruppene og tolv uker for de som ikke er i risikogruppene. 

Når du takker ja til vaksinering, og velger time, betyr det at du også har bekreftet at du kan møte opp til andre dose på samme ukedag etter seks eller tolv uker.

Det er ikke mulig å endre dato for andre dose. Hvis du er syk på vaksinasjonsdagen, ta kontakt med oss på koronatelefonen.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt korona og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du finner ditt koronasertifikat på Helsenorge.no 

Koronasertifikatet skal bidra til en gjenåpning av samfunnet. Løsningen for sertifikatet vil utvikles trinnvis. Les mer om koronasertifikat

Dersom informasjon om koronavaksinen ikke vises,  kan du sende oss en e-post på koronavaksine@ringerike.kommune.no slik at vi kan registrere den, eller korrigere feilen.

Informasjonsskriv til prioriterte grupper

De eldste som er vaksinsert har fått informasjonsskriv i forkant av vaksineringen.  

Informasjon til bruker av dagsenter.pdf

Informasjon til innbyggere 75 år og eldre.

Informasjon til alle innbyggere - annonse 30.01.21

Informasjon til alle innbyggere - annonse 09.04.21

Informasjon til alle innbyggere - annonse 18.06.21

Dekkes reise til vaksinasjon av Pasientreiser? 

Pasientreiser dekker ikke reiseutgifter til vaksinasjon. Hovedregelen er at pasienten selv må komme seg til vaksinasjonslokalet. 

Informasjon fra nasjonale myndigheter

Offentlig nasjonal informasjon og nyttig lenker

Ta kontakt med oss om du lurer på noe

Du finner mye informasjon på Folkehelsesinstituttets informasjonsside om koronavaksine 

Du kan også ta kontakt med oss på Ringerike kommunes koronatelefon tlf 941 40 707

eller sende en e-post til koronavaksine@ringerike.kommune.no 

Koronatelefon og e-post er betjent hverdager kl 9.00 - 15.00

Er du fastlege og skal sende inn informasjon om risikopasienter?
Du overfører informasjon via EPJ eller eDialog. Hvis du har spørsmål om dette, send en e-post til postmottak@ringerike.kommune.no eller ring sentalbordet tlf 32 11 74 00.