Informasjon om koronavaksine

Informasjon om vaksinasjonsprogrammet 
i Ringerike kommune.

Aktuelt om vaksine

Flere aktuelle saker

Status

Antall vaksinerte i Ringerike pr. 19. februar er 1 950. 

Ønsker du å ha oversikt over hvor mange vaksiner som er satt hver uke? Les den her.

Du får innkalling til vaksinering fra oss. Det er ikke timebestilling. 

Vi vaksinerer flere steder i kommunen, og du vil få innkalling på kort varsel.

Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksine.

Nyttig informasjon

Hvem skal vaksineres?

Alle innbyggere som skal vaksineres vil få tilbud om vaksinasjon. 

Det er utarbeidet nasjonale retningslinjer for hvem som skal prioriteres for vaksine.

Innbyggere som har størst risiko for alvorlig sykdom, får vaksinen først. Det vil beskytte de mest sårbare blant oss, og samtidig bidra til å redusere belastningen på helsevesenet. Alder er sammen med kroniske underliggende sykdommer de viktigeste risikofaktorer, og må ses sammen med den enkeltes evne til å etterleve smittevernrådene.

Helsepersonell med pasientkontakt skal vaksineres parallelt med risikogrupper for å beskytte pasienter og brukere, og for å sikre bærekraft i helsevesenet om det blir større utbrudd.

Etterhvert vil større grupper i befolkningen bli inkludert, og prioritert etter alder og risikofaktorer.

Gravide, samt barn og unge under 18 år er foreløpig ikke inkludert i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Nasjonal prioriteringsrekkefølge for vaksine

Hvor skal vaksinasjonen foregå?

Vi vaksinerer flere steder i kommunen: på institusjoner, dagsentre, Nes bygdshus, Hallingby skole, Sokna skole, Tyristrand skole og Eikli skole.

Hva skal du gjøre selv?

Vaksinasjonen er gratis og det er frivillig å vaksinere seg.

Vi oppfordrer alle til å bli med å bidra til at smittespredningen av korona bremses. Slik kan vi beskytte de som trenger beskyttelse.

Dersom du er usikker på om du skal vaksinere deg, for eksempel på grunn av medisiner eller sykdom, eller er i tvil, ber vi deg drøfte det med din fastlege.

Om du ikke ønsker å vaksinere deg ber vi deg gi  oss beskjed på koronavaksine@ringerike.kommune.no  så fort som mulig.

Må jeg bestille time til vaksinering?

Alle innbyggere som skal vaksineres vil få tilbud om vaksinasjon.  

Vær oppmerksom på at innkalling til vaksinering kommer på kort varsel.

Når det er din tur til å bli vaksinert, får du informasjon fra oss direkte, via brev, sms eller e-post.

Når du får innkallingen er det svært viktig at du møter opp.

Hvis du ikke vil ha vaksinen, gir du oss beskjed om dette til koronavaksine@ringerike.kommune.no  

Ta med deg gyldig legitimasjon når du skal vaksineres. Dette er pass, førerkort eller bankkort med bilde. Ta også gjerne med utfylt egenerklæringsskjema.

Egenerklæringskjema

Hvis du ikke har mulighet til å skrive det ut og fylle ut, hjelper vi deg med det når du kommer til vaksinering.

Informasjonsskriv til prioriterte grupper

De som vaksineres får informasjonsskriv i forkant av vaksineringen. 

Informasjon til bruker av dagsenter.pdf

Informasjon til innbyggere 75 år og eldre.

Informasjon til alle innbyggere - annonse 30.01.21

Dekkes reise til vaksinasjon av Pasientreiser? 

Pasientreiser dkker ikke reiseutgifter til vaksinasjon. Hovedregelen er at pasienten selv må komme seg til teststedet. 

Informasjon fra nasjonale myndigheter

Offentlig nasjonal informasjon og nyttig lenker

Ta kontakt med oss om du lurer på noe

Du finner mye informasjon på Folkehelsesinstituttets informasjonsside om koronavaksine 

Du kan også ta kontakt med oss:

Send en e-post til koronavaksine@ringerike.kommune.no 

eller

ring Ringerike kommunes koronatelefon tlf 941 40 707. 

Telefonen og e-post er betjent hverdager kl 9.00 - 15.00