Du er her: Hjem / Barnehager i Ringerike / Veien barnehage

Innhold

  Veien barnehage

  Søke glede i hverdagen!

  Barn på tur

  Om oss

  Veien barnehage har 3 avdelinger. Du finner oss 3 km fra Hønefoss sentrum.
  Å se enkeltbarnet er viktig for oss ansatte i Veien barnehage. Hvert enkelt barn skal føle seg sett og hørt hver dag. Vi skal gi utfordringer som er tilpasset barnets utviklingsnivå og interesser. Vennskap, leik og barn i bevegelse er andre områder vi er opptatt av.

  Barnehagen vår ligger idyllisk til med Hringariki som turområdet. Vi har en stabil personalgruppe med lang erfaring som jobber systematisk med kvalitet for å skape gode barnehagedager.

  Veien barnehage

  Kom gjerne på besøk for å se hvordan vi har det. Eller følg oss på Facebook!

  Les mer om oss her!

  Turer i nærmiljøet:
  Veien barnehage ligger fint til med Hringerike kulturminnepark som nærmeste nabo. Vi har dermed fantastiske turområder i umiddelbar nærhet - Et spennedne område med 110 gravhauger og et 47 meter langt langhus. Om høsten er der sauer som beiter utenfor gjerdet vårt og om vinteren er det mulighet til å gå på ski.

  Bålplassen vår:
  Inne på uteområdet har vi en bålplass og to gapahuker. Der er det fint å spise lunch og leike. 

  Mat i barnehagen:
  Sunn og næringsrik mat er viktig for barnas trivsel, læring og utvikling.Vi følger derfor nasjonale og lokale retningslinjer mat og måltid.Vi har frokost for de barna som ønsker å ha med matpakke fra 07.30-08.30. Formiddagsmat er brødmåltid og barna får frukt hver dag. En dag i uka har vi varmmat fra en meny som rullerer over 5 uker.

  Slik jobber vi

  Årsplan
  Trygt og godt barnehagemiljø

  Livsmestring og helse:
  Livsmestring er ingen enkeltstående og isolert del av livet, men resultatet av mange faktorer.Livsmestring for barn består av en kontinuerlig prosess i samspill med trygge omsorgsgivere. Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap, som er viktig for utvikling av positiv selvføelse og trivsel.

  KOSIP - Kompetanseløft om spesialundervisnig og inkluderende praksis:
  KOSIP er satsningsområdet til barnehage og skole i Ringerike.Målet er er at alle barn og unge oppever et godt tilpasset og inkluderende tilbud.Veien barnehage har fokus på å legge til rette for vennskap.Barna skal få støtte til å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andre sine følelser.
  "Handlingsplan for trygt og godt psykososialt barnehagemiljø" beskriver hvordan Ringeriksbarnehagene arbeider for for å forhindre mobbing og andre krenkelser. 

  Voksenrollen

  Den voksne har ansvar for relasjonens kvalitet. Personalet har fokus på bevissthet rundt egen voksenstil. Voksenstil er et annet ord for væremåte eller oppførsel, og handler om hvordan vi vanligvis oppfører oss eller reagerer i møte med barn. Barnet skal møte autoritative voksne i barnehagen.
  Vi speiler oss i andres responser. Hvordan kvaliteten på disse responsene er virker inn på oss og vår utvikling. Autoritative voksne vil fremme selvbildeutviklingen til barnet som en følge av kvaliteten i responsen. Det er viktig å kunne ta andres perspektiv og sette seg inn i andres tanker. Positiv perspektivtaking er en forutsetning for å få til god kommunikasjon i relasjoner. Det handler om å kunne se omgivelsene med barnets øyne og kunne sette seg inn i barnets tanker, følelser og ønsker

  Det siste året i barnehagen - Maxigruppa

  Alle Maxibarna er samlet på en avdeling. I tillegg har de egne samlinger to ganger i uka. Vi skal gi barna opplevelsen av og få andre utfordringer. Leik, glede, vennskap, felles opplevelser ute og inne, selvstendighet og mestringsføelse er i fokus. I løpet av barnehageåret vil det være flere dager med turer, bla. besøk på Hringariki og NAF. Maxigruppa er også på Ringeriksbadet og bader. Dette er i regi av Ringerike svømmeklubb.

   

  Samarbeid med foresatte

  Et godt samarbeide mellom personalet og foresatte er preget av gjensidig respekt og tillit.
  Foresatte skal kunne spørre oss om veiledning og hjelp og personalet skal være lyttende og åpne for refleksjon rundt barnets behov og utvikling.

  Transponder Meldingsbok er et kommunikasjonsverktøy mellom barnehagen og foresatte. Med appen kan vi lett kommunisere med foresatte, bla til å sende beskjeder og bilder. Foresatte bruker appen til å sende fraværsmeldinger for barnet.

   

  Trafikk

  I løpet av barnehageåret har vi fokus på trafikksikkerhet, vi har en egen plan for dette. Målet for de største barna er :

  • Barna lærer trafikkregler for fotgjengere
  • Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks
  HOPP - Helsefremmende OPPvekst

  Barn er på oppdagelsesferd hver dag – Vi i Veien barnehagen ønsker å tilrettelegge for denne oppdagelsesferden ved å skape et «magisk læringsmiljø». Et miljø som gjør barna nysgjerrige, ivrige og kunnskapsrike. Barnehagens arbeidsmåter og innhold skal være preget av kontinuitet og progresjon. Vi vet at det er stor variasjon i barns aktivitetsnivå og at barns aktivitetsnivå har betydning for fysisk og psykisk helse
  Vi har fokus på å skape et godt bevegelsesmiljø for barna gjennom å legge til rette for allsidig aktivitet inne, ute og på tur. Et godt miljø for bevegelse kjennetegnes av at det er gode muligheter for å leke og bevege seg på varierte måter. Barn trenger omgivelser der de blant annet kan løpe, krype, balansere, rulle, klatre og hoppe.

  Helsefremmende OPPvekst

  Våre veiledere, planer og vedtekter

  Veileder, planer og vedtekter

  Åpningstider

  Mandag - fredag kl. 07.30 - 17.00

  Planleggingsdager 2022/2023 og feriedager

  Barnehagen har stengt på disse planleggingsdagene:

  • 15. august
  • 16. august
  • 27. oktober
  • 2. januar
  • 9. juni

  Vi har stengt i uke 28, 29 og 30, i romjula og i påsken.

  Søk barnehageplass hos oss!

  Informasjon om betaling og priser

  Kontaktinformasjon

  Nina Iversen
  Enhetsleder 

  Telefon enhetsleder: 92 29 32 57

  Avdelingene:

  Ull og Tull : 994 69 577

  Tuss og Troll : 954 87 417

  Dur og Moll : 994 70 215

  Adresse Ringveien 116, 3517 Hønefoss

  Bilde av enhetsleder i barnehagen

  Foto: Futuria, Ann Kristin Støveren

  Kart

  Veien barnehage

  Besøksadresse:

  Ringveien 116
  3517

  Telefon: 32 12 25 60

  Siste endret: 03.11.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?