Du er her: Hjem / Familiens hus / Barneverntjenesten / Interkommunal barnevernvakt

Innhold

  Interkommunal barnevernvakt

  Interkommunal barnevernvakt for Ringerike, Hole, Nord-Aurdal, Etnedal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang kommune. Vi er akuttberedskap for barn, unge og deres familier, og er tilgjengelig kveld, helger og helligdager.

  Barnevernvakt - tlf 911 14 600

  Barnevernvakta sin hovedoppgave er å være i beredskap og å yte rask bistand til barn, unge og deres familier når det oppstår akutte kriser på kvelden, om natten, i helger og på helligdager.

  Barnevernvakta består av trygge voksne, med utdannelse og lang erfaring fra arbeid med barn og unge.

  Interkommunal barnevernvakt for Ringerike, Hole, Nord-Aurdal, Etnedal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang kommune

  Tlf 911 14 600

  E-post: barnevernvakt@ringerike.kommune.no

  Hvem kan kontakte barnevernvakta?
  • Alle som ønsker kan kontakte barnevernvakta.
  • Er du barn eller ungdom, og ønsker hjelp eller noen å snakke med, fordi du har det vanskelig, kan du ta kontakt.
  • Du kan ringe for en venn som har det vanskelig.
  • Foreldre eller andre voksne som opplever at en familie er i en krise, eller har en bekymring for et barn, en ungdom eller en familie kan ta kontakt.
  • Barnevernvakta kan kontakes av politi, legevakt og andre instanser.
  Når er det riktig å kontakte barnevernvakta?

  Det er vanskelig å definere hva som er en akutt krise da dette er individuelt. Opplever du som barn eller ungdom at du trenger hjelp, eller kjenner du barn og unge som trenger hjelp, kan barnevernvakta kontaktes. Vi finner sammen ut av hva vi kan hjelpe til med, eller bistår med å kontakte andre instanser som kan hjelpe.

  Eksempler på grunner til å ta kontakt:

  • Barn og ungdom som er utsatt for seksuelle krenkelser.
  • Barn og ungdom som er utsatt for vold i form av å være direkte utsatt for vold eller være vitne til vold mellom foreldre eller andre.
  • Barn og ungdom som er ruset.
  • Foreldre som ikke er i stand til å ivareta omsorgen for barna grunnet rus eller annet.
  • Store konflikter mellom foreldre, eller foreldre og barn.
  • Utfordringer med psykisk helse hos barn, ungdom og foreldre.

  Dette er bare eksempler, og utelukker ikke andre grunner

  Hva kan vi hjelpe med?

  En henvendelse kan resultere i råd og veiledning på telefonen, samtaler på kontoret, eller at vi kommer hjem til familien for å hjelpe i en krise eller sjekke om det er behov for hjelp dersom bekymringen kommer fra andre. Vi kan også møte barn og unge ute om de ønsker det. Ved behov følger vi opp familien gjennom helgen/juledagene/påsken eller andre helligdagsperioder frem til barneverntjenesten har kontortid.

  Åpningstider

  Når ikke barnevernkontoret er åpent, kan du ta kontakt med oss. Kontakt oss på:

  Hverdager:  fra kl 15.30 til kl 08.00

  Helger og helligdager: Døgnåpent

  Aktive vakter: 
  Fredag og lørdag kl 17.00 - 24.00
  Søndag til torsdag kl 17.00 - 22.00

  Ved aktive vakter kommer du direkte i kontakt med en av oss. Du blir satt over til "nasjonal alarmtelefon for barn og unge" når vi ikke har aktiv vakt. De vil sette deg i kontakt med oss dersom det er et akutt behov.

  Nasjonal alarmtelefon for barn og unge

  Den nasjonale Alarmtelefonen for barn og unge er døgnåpent. Det er gratis å ringe alarmtelefonen. 

  Telefon: 116 111

  Se mer på Alarmtelefon barn og unge

  Kontaktinformasjon

  Interkommunal barnevernvakt for Ringerike, Hole, Nord-Aurdal, Etnedal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang kommune

  Tlf 911 14 600

  E-post: barnevernvakt@ringerike.kommune.no

  Besøksadresse
  Familiens Hus
  Storgata 113510 Hønefoss

  Postadresse
  Serviceboks 123, Sentrum, 
  3502 Hønefoss

  Siste endret: 07.01.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?