Viktig informasjon

  • Se gjeldende adresser under, ogforsikre deg om at din eiendom er blant adressene hvor evakuering er opphørt.
  • Er din eiendom blant adressene hvor evakuering er opphørt, kan du reise hjem.
  • Les begrunnelse for opphør av evakuering (under)
  • Merk deg at det kan være andre adresser i området hvor evakuering ikke er opphørt. Opphold på disse adressene er ikke tillatt.

 

Opphør av evakuering gjelder KUN følgende adresser:

 

 
Gateadresse nummer
Benterudstranda 2
Gigstads vei 7
Gigstads vei 13
Gigstads vei 18
Gigstads vei 20
Gigstads vei 22
Gigstads vei 24

 


Begrunnelse for opphør av evakuering

Generell begrunnelse

Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Det er ikke forventet at vannstanden i elvene vil øke ytterligere. Vi opprettholder evakuering i oversvømte områder, områder som kan være skredutsatt, og boliger nær elveskråninger som kan være ustabile som følge av undergraving. Enkelte områder er det ikke mulig å vurdere før vannstanden har begynt å synke.

Særskilt begrunnelse for Benterud/Eikli

Det er ikke forventet at vannstanden i Storelva vil øke vesentlig de neste dagene, og det aktuelle området vurderes ikke som spesielt erosjonsutsatt. Vi opprettholder evakuering i oversvømte områder, og i områder som kan være ustabile som følge av erosjon langs elvene.