Viktig informasjon

  • Se gjeldende adresser under, ogforsikre deg om at din eiendom er blant adressene hvor evakuering er opphørt.
  • Er din eiendom blant adressene hvor evakuering er opphørt, kan du reise hjem.
  • Les begrunnelse for opphør av evakuering (under)
  • Merk deg at det kan være andre adresser i området hvor evakuering ikke er opphørt. Opphold på disse adressene er ikke tillatt.

 

Opphør av evakuering gjelder KUN følgende adresser:

 

002 Hønefoss Sør  
Gateadresse Nummer
Andreas Zeiers vei 3 3
Andreas Zeiers vei 4 4
Bloms gate 39 39
Bloms gate 41 41
Bloms gate 43 43
Kandidat Færdens vei  9 9
Solbakken 7  7

 


Begrunnelse for opphør av evakuering

Generell begrunnelse

Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Det er ikke forventet at vannstanden i elvene vil øke ytterligere. Vi opprettholder evakuering i oversvømte områder, områder som kan være skredutsatt, og boliger nær elveskråninger som kan være ustabile som følge av undergraving. Enkelte områder er det ikke mulig å vurdere før vannstanden har begynt å synke.

Særskilt begrunnelse for Bloms gate (Helgesbråten)

Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Geologer og geoteknikere har gjennomført befaring, vurdert grunnundersøkelser og kartlagt elvebunnen. Det er ikke observert større endringer på elvebunnen, og det er ikke forventet at erosjonspotesialet i dette område vil øke vesentlig. Det vurderes at eventuelle utglidninger vil være grunne (dvs. at topplaget i så fall sklir ut). Et større kvikkleireskred anses som svært usannsynlig.