Viktig informasjon

  • Se gjeldende adresser under, ogforsikre deg om at din eiendom er blant adressene hvor evakuering er opphørt.
  • Er din eiendom blant adressene hvor evakuering er opphørt, kan du reise hjem.
  • Les begrunnelse for opphør av evakuering (under)
  • Merk deg at det kan være andre adresser i området hvor evakuering ikke er opphørt. Opphold på disse adressene er ikke tillatt.

 

Opphør av evakuering gjelder KUN følgende adresser:

 

Gateadresse nummer
Hofgaards gate 8A

 


Begrunnelse for opphør av evakuering

Generell begrunnelse

Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Det er ikke forventet at vannstanden i elvene vil øke ytterligere. Vi opprettholder evakuering i oversvømte områder, områder som kan være skredutsatt, og boliger nær elveskråninger som kan være ustabile som følge av undergraving. Enkelte områder er det ikke mulig å vurdere før vannstanden har begynt å synke.

Særskilt begrunnelse for Hofgaards gate 8A

Geologer og geoteknikere har utført befaringer, og det har blitt observert utglidning nedenfor eiendommen som følge av flommen. Vannstanden har sunket, og vi er ikke redd for ytterligere utgravinger i bunn. Vi vurderer det derfor som svært usannsynlig at det vil skje større utglidninger i dette området. Vi forventer en gradvis svekkelse av stabiliteten i skråningskant. Frem til det er gjort tiltak, er det fare for at kanten utvikler seg bakover. Etter ny befaring og nye vurderinger i dag, 18.08.23, forventer vi ikke at skråningen vil utgjøre fare for Hofgaards gate 8A.