Viktig informasjon

  • Se gjeldende adresser under, ogforsikre deg om at din eiendom er blant adressene hvor evakuering er opphørt.
  • Er din eiendom blant adressene hvor evakuering er opphørt, kan du reise hjem.
  • Les begrunnelse for opphør av evakuering (under)
  • Merk deg at det kan være andre adresser i området hvor evakuering ikke er opphørt. Opphold på disse adressene er ikke tillatt.

Opphør av evakuering gjelder KUN følgende adresser:

Bekkegata       11C

Bekkegata       13A

Wahlstrøms gate       1

Wahlstrøms gate       3A

Wahlstrøms gate       3B

Wahlstrøms gate        5

Wahlstrøms gate        7

Wahlstrøms gate       9

Wahlstrøms gate       11

Wahlstrøms gate        13

Ullerålsgata    17

Ullerålsgata    31

Ullerålsgata    33

Ullerålsgata    35A

Ullerålsgata    35B

Ullerålsgata    37A

Ullerålsgata    37B

Ullerålsgata    37C

Ullerålsgata    37D

Ullerålsgata    39

Grensegata     25

Gullagata        31

Gullagata        45

Kreftings gate 2

Kreftings gate 7B

Kreftings gate 9

Paludans gate 1

Paludans gate 1B

Paludans gate 2

Paludans gate 6

Paludans gate 9

Holtgata         1B

Holtgata         2

Holtgata         2B

Holtgata         9

Holtgata         10

Jørgen Thons vei        1

Jørgen Thons vei        3

Jørgen Thons vei        5

Jørgen Thons vei        7

Jørgen Thons vei        9

Jørgen Thons vei        11

Jørgen Thons vei        13

Jørgen Thons vei        15

Jørgen Thons vei        17

Jørgen Thons vei        19

Jørgen Thons vei        21

Jørgen Thons vei        23

Jørgen Thons vei        25

Jørgen Thons vei        27

Gøtzsches gate           2B

Gøtzsches gate           12

 

Begrunnelse for opphør av evakuering

Generell begrunnelse

Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Det er ikke forventet at vannstanden i elvene vil øke ytterligere. Vi opprettholder evakuering i oversvømte områder, områder som kan være skredutsatt, og boliger nær elveskråninger som kan være ustabile som følge av undergraving. Enkelte områder er det ikke mulig å vurdere før vannstanden har begynt å synke.

Særskilt begrunnelse for Holttangen og omkringliggende områder

Geologer og geoteknikere har gjennomført befaring, vurdert grunnundersøkelser og kartlagt elvebunnen. Det er ikke observert større endringer på elvebunnen, og det er ikke forventet at erosjonspotensialet i dette område vil øke vesentlig. Det vurderes at eventuelle utglidninger vil være grunne (dvs. at topplaget i så fall sklir ut). Et større skred anses som svært usannsynlig.