Du er her: Hjem / Flommen i Ringerike / Opphør av evakuering og tilbakeflytting av evakuerte / Opphør av evakuering: Helgesbråten (13.08.23 17:25)

Innhold

  Opphør av evakuering: Helgesbråten (13.08.23 17:25)

  Opphør av evakuering: HELGESBRÅTEN (13.08.23 17:25) Poltiet har besluttet opphør av evakuering for utvalgte adresser innenfor område Helgesbråten. Se oversikten over adresser som har blitt vurdert for tilbakeflytting.

  Viktig informasjon

  • Se gjeldende adresser under, ogforsikre deg om at din eiendom er blant adressene hvor evakuering er opphørt.
  • Er din eiendom blant adressene hvor evakuering er opphørt, kan du reise hjem.
  • Les begrunnelse for opphør av evakuering (under)
  • Merk deg at det kan være andre adresser i området hvor evakuering ikke er opphørt. Opphold på disse adressene er ikke tillatt.

  Opphør av evakuering gjelder KUN følgende adresser:

  002 Helgesbråten  
  Gateadresse Nummer
  Andreas Zeiers vei 1
  Andreas Zeiers vei 2
  Askveien 26
  Askveien 26A
  Askveien 26B
  Askveien 26C
  Askveien 10
  Askveien 12
  Askveien 28A
  Askveien 28B
  Askveien 14
  Askveien 16
  Bloms gate 38
  Bloms gate 40
  Bloms gate 42
  Bloms gate 34
  Bloms gate 36
  Bloms gate 31
  Bloms gate 30
  Bloms gate 37
  Bloms gate 27
  Bloms gate 32
  Bloms gate 33
  Bloms gate 28
  Bloms gate 29
  Bloms gate 35
  Fredrik Brochs vei 1
  Fredrik Brochs vei 2
  Fredrik Brochs vei 2B
  Fredrik Brochs vei 3
  Fredrik Brochs vei 4
  Fredrik Brochs vei 5
  Fredrik Brochs vei 6
  Kandidat Færdens vei 1A
  Kandidat Færdens vei 1B
  Kandidat Færdens vei 3
  Kandidat Færdens vei 5
  Kandidat Færdens vei 7
  Solbakken 1
  Solbakken 2
  Solbakken 3

  Begrunnelse for opphør av evakuering

  Generell begrunnelse

  Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Det er ikke forventet at vannstanden i elvene vil øke ytterligere. Vi opprettholder evakuering i oversvømte områder, områder som kan være skredutsatt, og boliger nær elveskråninger som kan være ustabile som følge av undergraving. Enkelte områder er det ikke mulig å vurdere før vannstanden har begynt å synke.

  Særskilt begrunnelse for område 002 Helgesbråten  

  Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Geologer og geotekniker fra NGI har gjennomført befaring og vurdert området ut fra nylig gjennomførte grunnundersøkelser og befaring.

  På befaring den 12. august ble det observert en mindre overflateglidning i skråningen ovenfor Storelva og et tre hadde veltet. Videre ble det ikke observert noe som antyder pågående skredutvikling, eller annet av betydning for sikkerheten. Ettersom det er mye vann i skråningen, vurderes det at eventuelle skred vil være grunne (dvs. at topplaget i så fall sklir ut). Et større kvikkleireskred anses som svært usannsynlig. Derfor kan deler av det evakuerte området på Helgesbråten tilbakeflyttes. 

  Evakuering opprettholdes for områdene nærmest skråningen. Det skal gjennomføres en enkel elvebunnskartlegging i morgen, for å forsøke å undersøke hvorvidt flommen har forårsaket mer erosjon under det som er dagens flomvannstand. 

  Siste endret: 14.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?