Viktig informasjon

  • Se gjeldende adresser under, ogforsikre deg om at din eiendom er blant adressene hvor evakuering er opphørt.
  • Er din eiendom blant adressene hvor evakuering er opphørt, kan du reise hjem.
  • Les begrunnelse for opphør av evakuering (under)
  • Merk deg at det kan være andre adresser i området hvor evakuering ikke er opphørt. Opphold på disse adressene er ikke tillatt.

 

Opphør av evakuering gjelder KUN følgende adresser:

 

005 Øyatangen
Gatenavn Nummer
Strandfaret 6
Strandfaret 2B
Strandfaret 4
Strandfaret 8
Strandfaret 2A

 

Begrunnelse for opphør av evakuering

Generell begrunnelse

Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Det er ikke forventet at vannstanden i elvene vil øke ytterligere. Vi opprettholder evakuering i oversvømte områder, områder som kan være skredutsatt, og boliger nær elveskråninger som kan være ustabile som følge av undergraving. Enkelte områder er det ikke mulig å vurdere før vannstanden har begynt å synke.

Særskilt begrunnelse for Øyatangen

Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Geologer og geoteknikere har gjennomført befaring, vurdert grunnundersøkelser, elvebunn og terreng. Det vurderes som svært usannsynlig at det vil gå utglidninger som kan nå bebyggelsen. Viulveien ligger nær elva, og det vil gjennomføres regelmessige befaringer. Innbyggere oppfordres til å varsle kommunen hvis det observeres endringer i terrenget eller sprekker i veien.