Viktig informasjon

  • Se gjeldende adresser under, ogforsikre deg om at din eiendom er blant adressene hvor evakuering er opphørt.
  • Er din eiendom blant adressene hvor evakuering er opphørt, kan du reise hjem.
  • Les begrunnelse for opphør av evakuering (under)
  • Merk deg at det kan være andre adresser i området hvor evakuering ikke er opphørt. Opphold på disse adressene er ikke tillatt.

 

Opphør av evakuering gjelder KUN følgende adresser:

 

007 Sætraveien
Gateadresse nummer
Sætraveien 33
Sætraveien 37

 


Begrunnelse for opphør av evakuering

Generell begrunnelse

Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Det er ikke forventet at vannstanden i elvene vil øke ytterligere. Vi opprettholder evakuering i oversvømte områder, områder som kan være skredutsatt, og boliger nær elveskråninger som kan være ustabile som følge av undergraving. Enkelte områder er det ikke mulig å vurdere før vannstanden har begynt å synke.

Særskilt begrunnelse for Støalandet

Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Geologer og geoteknikere har gjennomført befaring og vurdert grunnundersøkelser. Det er forventet at det vil gå mindre utglidninger fra toppen av skråningen, og at skråningskanten vil bevege seg noe mot bebyggelsen. Det vurderes som svært usannsynlig at det vil gå en større utglidning som kan nå bebyggelsen, men kommunen anbefaler at det gjøres erosjonssikringstiltak før neste flom.