Viktig informasjon

  • NB! Vær obs på mulig svak veiskulder.
  • NB! Evakueringsveien er nå stengt for trafikk. Bruk ordinær vei.
  • Se gjeldende adresser under, ogforsikre deg om at din eiendom er blant adressene hvor evakuering er opphørt.
  • Er din eiendom blant adressene hvor evakuering er opphørt, kan du reise hjem.
  • Les begrunnelse for opphør av evakuering (under)
  • Merk deg at det kan være andre adresser i området hvor evakuering ikke er opphørt. Opphold på disse adressene er ikke tillatt.

 

Opphør av evakuering gjelder KUN følgende adresser:

 

002 Hønefoss sør
Gateadresse nummer
Støalandet 25
Støalandet 27
Støalandet 36
Støalandet 36B
Støalandet 38
Støalandet 40
Støalandet 40
Støalandet 42
Støalandet 44
Støalandet 50
Støalandet 52
Støalandet 54
Støalandet 76

 


Begrunnelse for opphør av evakuering

Generell begrunnelse

Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Det er ikke forventet at vannstanden i elvene vil øke ytterligere. Vi opprettholder evakuering i oversvømte områder, områder som kan være skredutsatt, og boliger nær elveskråninger som kan være ustabile som følge av undergraving. Enkelte områder er det ikke mulig å vurdere før vannstanden har begynt å synke.

Særskilt begrunnelse for Støalandet

Det er ikke forventet at vannstanden i elvene skal øke ytterligere, men vi opprettholder evakuering i oversvømte områder og erosjonsutsatte områder langs elvene.