Viktig informasjon

  • NB! Ikke flytt på politisperringer for eiendommer som ikke er frigjort.
  • Se gjeldende adresser under, ogforsikre deg om at din eiendom er blant adressene hvor evakuering er opphørt.
  • Er din eiendom blant adressene hvor evakuering er opphørt, kan du reise hjem.
  • Les begrunnelse for opphør av evakuering (under)
  • Merk deg at det kan være andre adresser i området hvor evakuering ikke er opphørt. Opphold på disse adressene er ikke tillatt.

 

Opphør av evakuering gjelder KUN følgende adresser:

 

Gateadresse nummer
Nansenveien 20
Nansenveien 14J
Nansenveien 14U
Nansenveien 14T
Nansenveien 22
Nansenveien 18
Nansenveien 16
Nansenveien 36
Nansenveien 38
Nansenveien 32
Nansenveien 34
Vestvangveien 10
Vestvangveien 12
Nansenveien 14K
Nansenveien 14D
Nansenveien 14E
Nansenveien 14B
Nansenveien 14C
Nansenveien 14H
Nansenveien 14I
Nansenveien 14F
Nansenveien 14G
Nansenveien 14A
Nansenveien 14M
Nansenveien 14L
Nansenveien 14O
Nansenveien 14N
Nansenveien 14Q
Nansenveien 14P
Nansenveien 14S
Nansenveien 14R
Holtbekkveien 18
Holtbekkveien 16

 


Begrunnelse for opphør av evakuering

Generell begrunnelse

Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Det er ikke forventet at vannstanden i elvene vil øke ytterligere. Vi opprettholder evakuering i oversvømte områder, områder som kan være skredutsatt, og boliger nær elveskråninger som kan være ustabile som følge av undergraving. Enkelte områder er det ikke mulig å vurdere før vannstanden har begynt å synke.

Særskilt begrunnelse for Støalandet

Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Geologer og geoteknikere har gjennomført befaring, vurdert grunnundersøkelser og kartlagt elvebunnen. Det er ikke observert større endringer på elvebunnen, og det er ikke forventet at erosjonspotesialet i dette område vil øke vesentlig. Det vurderes at eventuelle utglidninger vil være grunne (dvs. at topplaget i så fall sklir ut). Et større skred anses som svært usannsynlig.