Viktig informasjon

  • Se gjeldende adresser under, ogforsikre deg om at din eiendom er blant adressene hvor evakuering er opphørt.
  • Er din eiendom blant adressene hvor evakuering er opphørt, kan du reise hjem.
  • Les begrunnelse for opphør av evakuering (under)
  • Merk deg at det kan være andre adresser i området hvor evakuering ikke er opphørt. Opphold på disse adressene er ikke tillatt.

 

Opphør av evakuering gjelder KUN følgende adresser:

 

004 Hønefoss nord
Gateadresse
Christies gate 11
Vesterngata 1
Christies gate 3A
Elvegata 2
Christies gate 15
Christies gate 13
Christies gate 17
Christies gate 3B
Christies gate 9
Ole Thorkelsens vei 11B
Ole Thorkelsens vei 7B
Vesterngata 5
Christies gate 5

 


Begrunnelse for opphør av evakuering

Generell begrunnelse

Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Det er ikke forventet at vannstanden i elvene vil øke ytterligere. Vi opprettholder evakuering i oversvømte områder, områder som kan være skredutsatt, og boliger nær elveskråninger som kan være ustabile som følge av undergraving. Enkelte områder er det ikke mulig å vurdere før vannstanden har begynt å synke.

Særskilt begrunnelse for Vesterntangen

Ringerike kommune jobber kontinuerlig med å vurdere områder hvor det er trygt å flytte tilbake. Geologer og geoteknikere har gjennomført befaring, vurdert grunnundersøkelser, elvebunn og terreng. Det vurderes som svært usannsynlig at det vil gå utglidninger som kan nå bebyggelsen. Evt. mindre utglidninger vil være grunne, og vurderes ikke som kritisk for stabiliteten.