Innhold

  Arealinnspill

  Fristen for arealinnspill gikk ut 12. mai 2022. På denne siden finner du mottatte innspill.

  Informasjon og oversikt over mottatte innspill 

  Innspillene er vurdert av kommunen og vært oppe til politisk behandling. Innspillene er vurdert opp mot kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi. Resultatene kan du se på forrige side. 

  Kommunens første vurdering av innspillene var en "grovsiling" hvor en del av innspillene ble sortert ut. Innspillene som ble tatt med videre i prosessen ble nærmere utredet i en konsekvensutredning. Deretter blir forslag til revidert kommuneplan lagt fram for politisk behandling, og sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det er da mulig for alle å gi uttalelser til planforslaget. 

  En oversikt over områder, arealer og hvem som har sendt inn innspill, finner du her.

  Link til arealinnspill:

  Amund Bang Skaug

  Anne Bang Lyngdal

  Anne Lise Strande

  Anne Sigrid Nordby

  Arne Gunnar Sveen

  Asbjørnsens gate 19-21 AS

  Asle Nyhus

  Bane NOR

  Berit Skjærvold, Ola Stave og Aud Hetland

  Bokvalitet AS

  Bokvalitet tomtebank AS

  Bovieran Ringerike AS

  Bånntjernlia AS

  Carl Enger

  Christian P. Mathiesen og Christine Næss Mathiesen

  Egil Berg Bråtalien

  Erik Christoffer Hen

  Erik Christoffer Heen

  Erik Christoffer Heen

  Eva Karine Løchstøer

  Finn Ove Carlsen 

  Finn Ove Carlsen 

  Finn Ove Carlsen 

  Fossen utvikling 

  Fossen utvikling

  Fossen utvikling 

  Gamle Ådalsvei 66 AS

  Gerd Helen Overen Nilsen

  Gry Elisabeth Mørck

  Hans Erik Gamkinn

  Hans Tollef Solberg

  Harry Dahl

  Haugsbygd Idrettsforening

  HRA AS

  Hvalsmoen AS

  Hønefoss Skiskytterklubb

  Håkon Lindstad

  Jan Fritjof Halvorsen

  Jorunn Dahl Simensen

  Jørgen Gaarud

  Kjersti Sundeid Bergsrud

  Knut Bekkevold Paulsen

  Knut Herman Bøhn

  Knut Solberg

  Landskaperiet AS

  Lasse Fægri

  Leif Ole Bjørnstad

  Leif Ole Bjørnstad

  Leif Ole Bjørnstad

  Lina Lundesgaard

  Liv Helene Bergsund

  Marthin Klekken

  Martin Bremnæs

  Martin Bremnæs

  Martin Bremnæs

  Michael Andreas Oppen

  Michael Andreas Oppen

  Monica og Magne Nyheim

  Nancy og Dirk Niemann, Anja og Udo Schönherr og Hanne Kristine Kroknes

  Norderhov ungdoms- og idrettslag

  Oddli velforening

  Olav Aasen

  Olav Aasen

  Olav Aasen

  Ole Alexander Heen 

  Ole Alexander Heen

  Ole Alexander Heen

  Osloveien 10 Hønefoss AS

  OVF v/Clemens Eiendom AS 

  OVF v/Clemens Eiendom AS

  Per Olerud

  Philip Meijers

  Paal Anders Strande og Anders Strande 

  Paal Anders Strande og Anders Strande 

  Ragna Karoline Aasen

  Rikard Strømsodd

  Robert Sundby

  Salutaris Eiendom AS

  Sandvold Boliger AS

  Sigvardt Wennewold

  Skjærdalen eiendom AS

  Skjærdalen eiendom AS

  Sparmax Eiendom AS

  Spenncon AS

  Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk

  Storgata 10 Hønefoss AS

  Ståle Gulbrandsen og Christina Nyborg

  Sven Brun

  Svend-Otto Sundby

  Tom Nyquist

  Tone L. Fogth

  Tore Johnsrud

  Torill og Ole Bjarne Strømmen

  Treklyngen Industripark AS

  Treklyngen Industripark AS

  Tronrud Eiendom AS 

  Tronrud Eiendom AS 

  Tronrud Eiendom AS 

  Tyttebærmoen Miljøpark AS

  Vegard Oppen

  Viken fylkeskommune

  Vår Nye Bolig Viken AS

  Wenche Helen Strand Hafnor

  Wilhelm P. C. Blystad

  Øyvind Hansen og Maria Rosenberg

  Åsa landhandleri v/Thomas Rødseth Hansen

  Åsa vel

  Åse Bitustøl

   

  Link til andre innspill:

  Anders Ødegaard

  Arne S. Sørland

  Benedicte Bye

  Heidi Haugen

  Inger Hulbak

  Ingrid Strande

  Lars Christian Møller

  Motorsykkelimportørenes forening

  Ringerike Arbeiderparti

  Ringerike Montesorri AS

  Sokna utvikling

  Soknedalen Idrettslag

  Tyristrand Landsbyforening

  Siste endret: 30.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?