Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv offentlig ettersyn 2019 / Endring av kommuneplanens arealdel

Innhold

  Endring av kommuneplanens arealdel

  Endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Endringene omfatter fire områder som vurderes inn i planen. Innarbeiding av disse områdene innebærer at det gjøres en endring av arealbruk i kommuneplanens arealdel i Nes i Ådal, Veme og Hensmoen.

  Beskrivelse

  Endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Strategi og plan 15. mai 2019. Dette i henhold til plan- og bygningsoven § 11-14.
  Endringene omfatter fire områder som vurderes inn i planen. Innarbeiding av disse områdene innebærer at det gjøres en endring av arealbruk i kommuneplanens arealdel i Nes i Ådal, Veme og Hensmoen. Områdene er;
  • F2 – Fritidsbebyggelse Smørhølkollen, Nes i Ådal (gnr/bnr 304/1) 
  • R3 – Masseuttak Gravlimoen, Nes i Ådal (gnr/bnr 304/1) 
  • B31 – Boliger Kvernvollen, Veme (gnr/bnr 62/25) 
  • N4 – Næring Geiteryggen, Hensmoen (gnr/bnr 92/1)

  Plankart

  Har du innspill?

  Innspill/merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er mandag 05. august 2019.

  Saksdokumenter

  1. Saksutredning - 1. gangsbehandling

  2. Saksprotokoll - 1. gangsbehandling

  3. Forslag til plankart, Hensmoen

  4. Forslag til plankart, Nes i Ådal

  5. Forslag til plankart, Veme

  6. Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder (F2, R3, B31 og N4)

  7. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer

  8. Uttalelser til oppstart

  9. Kommuneplanbestemmelser (vedtatt 31.01.2019)

  10. Planbeskrivelse (vedtatt 31.01.2019)

  11. Fastsatt planprogram

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?