Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv vedtak 2019 / 414 Kvartal 36 Storgata - Sundgata

Innhold

  414 Kvartal 36 Storgata - Sundgata

  Kommunestyret vedtok 05.09.2019, sak 122/19, plan 414 - Detaljregulering av Kvartal 36 Storgata - Sundgata. Vedtaket innebærer at det tilrettelegges for boliger og næring i sentrum av Hønefoss.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 05.09.2019, sak 122/19, plan 414 - Detaljregulering av Kvartal 36 Storgata - Sundgata. Vedtaket innebærer at det tilrettelegges for boliger og næring i sentrum av Hønefoss.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Det er gjort en mindre endring av plankartet med tilhørende bestemmelser. Dette for å følge opp føringer fra Områderegulering Hønefoss. Endringen sikrer arealer til gangveg/gangareal/gågate øst i planområdet. Ferdselsrett for allmennheten er sikret i tillegg gjennom tinglysning av rettighet i fast grunn.

  Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

  Plankart

   

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

   

  Saksdokumenter

  1. Oversiktskart

  2. Plankart

  3. Reguleringsbestemmelser

  4. Planbeskrivelse

  5. Saksprotokoll

  6. Saksfremlegg

  7. Vedtak av mindre vedtak

  Siste endret: 16.04.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?