Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv offentlig ettersyn 2020 / Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram

Innhold

  Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram

  Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel sendes på høring. Det varsles også med dette oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.

  Beskrivelse

  Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel sendes på høring etter politisk behandling i strategi og plan 12.02.2020 bh. nr. 5/20. Dette i henhold til plan- og bygningsloven §§10-1, 11-12 og 11-13. Det varsles også med dette oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel. Ved politisk behandling ble det vedtatt noen mindre endringer. Saksprotokollen finner du her, linken til vedlegg 2 legges ut snarest.

  Kommunal planstrategi skal vedtas i starten av hver kommunestyreperiode, og skal avklare hvilke planoppgaver som skal prioriteres i kommende planperiode (2020-2023) for å møte kommunens behov. Planprogrammet setter rammene for hvordan kommuneplanens samfunnsdel skal utarbeides.

  Har du innspill?

  Innspill/merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er 28. mars 2020.

  Saksdokumenter

  1. Saksutredning

  2. Saksprotokoll

  3. Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram, datert 31.01.2020

  4. Planforslag med nærmere beskrivelse, datert 31.01.2020

  Siste endret: 13.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?