Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv vedtak 2020 / 367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park– vedtatt reguleringsplan

Innhold

  367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park– vedtatt reguleringsplan

  Vedtak av områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park.

  Beskrivelse

  Formannskapet med delegert myndighet fra Kommunestyret vedtok 22.04.2020, Bh.nr. 55/20 3007_367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park. Vedtaket innebærer at det tilrettelegges for næringspark med egen flyplass i planområdet.

  Planen oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse av hensynssone for H430 (området vist uten rettsvirkning), jf. pbl. § 5-6. 

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Plankart

  Her kommer kart

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Strategi og utvikling, stab
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

   

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Bestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. Saksfremlegg

  5. Saksprotokoll

  6. Vurderinger av innkommende uttalelser

  7. Anmodning om mekling

  8 Protokoll mekling SVV og Ringerike kommune med Fylkesmannen i Oslo og Viken

  Siste endret: 09.07.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?