Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv offentlig ettersyn 2021 / 460-Detaljregulering Nedre Hvalseng

Innhold

  460-Detaljregulering Nedre Hvalseng

  460 Detaljregulering for Nedre Hvalseng legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapet (strategi og plan) 20. oktober 2021 Bh. NR 36/21. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 7 boenheter i form av ene- og tomannsboliger. Frist for innspill er 04.12.2021

  Beskrivelse

  460 - Detaljregulering for Nedre Hvalseng i Hallingby sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapets strategi og plan 20. oktober 2021.

  Planområdet, som ligger i Gamle Ådalsvei på Hallingby, ommfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 7 boenheter i form av ene- og tomannsboliger. Foreslåtte reguleringsformål er frittliggende småhusbebyggelse.

  Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Plankart

  Se planområdet i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til :

  Ringerike kommune

  Reguleringsavdelingen

  Postboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Frist for uttalelser er 04. desember 2021

  Saksdokumenter

  1. Plankart
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse
  4. Geoteknisk notat Nedre Hval
  5. Geoteknisk undersøkelsesrapport med bilag
  6. Notat stabilitet Nedre Hvalseng
  7. Trafikkmåling
  8. Støyrapport
  9. NVEs svar på spørsmål vedr geoteknisk undersøkelse
  10. Ros-analyse
  11. Illustrasjonsplan
  12. Saksframlegg 1. gangsbehandling Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
  13. Saksframlegg 1. gangsbehandling Formannskapets Strategi og plan
  14. Innspill ved oppstart
  Siste endret: 22.10.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?