Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv vedtak 2021 / 421 Lloyds marked - innbyggerforslag

Innhold

  421 Lloyds marked - innbyggerforslag

  Vedtak i kommunestyret sak: "To innbyggerforslag mottatt i plan 421 Detaljregulering for Lloyds marked"

  Beskrivelse

  Kommunestyret har behandlet innbyggerforslagene som ble sendt inn i forbindelse med planforslaget for Lloyds marked:

  1. Nei til monsterbygg ved fossen! med 870 underskrifter.

  2. JA til utvikling/utbygging innenfor gitte rammer i byplanen med 508 underskrifter.

  Oppropene ble behandlet som innbyggerforslag etter kommuneloven § 12-1 i kommunestyrets møte 24.06.2021. Det er ikke klageadgang på kommunestyrets vedtak, jf. kommuneloven § 12-1 fjerde ledd.

  Her er vedtaket som ble fattet:

  1-KS- 101/21 Vedtak:

  Rådmannens innstilling:

  1. Innbyggerforslaget Nei til monsterbygg ved fossen! henvises til pågående plansak etter plan- og bygningsloven, jf. kommuneloven§ 12-1.
  2. Forslag til plan 421 Detaljering for Lloyds marked fremmes for 2. gangsbehandling etter høring og offentlig ettersyn med tilhørende merknadsbehandling.
  3. Det stilles ikke krav til felles detaljregulering for Øya, Lloyds marked og Tippen.
  4. Innbyggerforslaget Ringerike kommune - JA til utvikling/utbygging innenfor gitte rammer i byplanen, henvises til pågående plansak etter plan- og bygningsloven, jf. kommuneloven § 12-1.

  Sakens behandling i kommunestyret kan ses i opptak av direktesending her. Behandlingen starter 57 minutter inn i møtet.

  Begge oppropene ble henvist til pågående plansak etter plan- og bygningsloven (plan 421 Detaljregulering for Lloyds marked), jf. kommuneloven § 12-1. Dette betyr at oppropene behandles som uttalelser til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Lloyds marked.

  Saksdokumenter

  1. Saksframlegg med saksprotokoll

  2. Signert opprop - Nei til monsterbygg ved fossen

  3. Signert opprop - Ja til utlivkling/utbygging innenfor gitte rammer i byplan

  4. Opprop mot høyhus - brev til rådmannen datert 07.04.2021

  5. Opprop mot høyhus - vedlegg til brev til politikerne datert 03.04.2021

  6. Kommunens svar til oppropet mot høyhus på spørsmål i vedlegg til brev til politikerne av 03.04.2021

  Siste endret: 07.07.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?