Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv vedtak 2021 / 454 Sykehusbakken E16-Fv290

Innhold

  454 Sykehusbakken E16-Fv290

  Regulering av ny gang- og sykkelvei i sykehusbakken er vedtatt. Kommunestyret vedtok 04.02.21, sak 09/21, plan 454 - Detaljregulering for E16-Fv 290 Hønefoss - Sykehuset. Klagefrist er 10.07.2021.

  Beskrivelse av plan

  Kommunestyret vedtok 04.02.21, sak 09/21, plan 454 - Detaljregulering for E16-Fv 290 Hønefoss - Sykehuset.

  Vedtaket innebærer at det tilrettelegges for gang og sykkelvei langs fv.290 Osloveien mellom Arnegårdsbakken og rundkjøringen mellom fv.290og E16. Målet for prosjektet er å bedre trafikksikkerheten og fremkommelighet for gående og syklende langs fv. 290 mellom Hønefoss sentrum og Hvervenkastet.

  Denne strekningen inngår i E16-ruten for sykkel. Statens vegvesen hadde ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter høringsperioden. Deretter mottar Ringerikekommune planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser til politisk sluttbehandling. Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Plankartet viser planområdet plassering.

  Plankart

  Se planen i kommunens kartløsning

  Eventuell påklaging av vedtak

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Reguleringsavdeling
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er 10.07.2021 (3 uker fra kunngjøring).

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

  Saksdokumenter

  1. Plankart
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse med merknadsbehandling
  4. Saksfremlegg - sluttbehandling med saksprotokoll - vedtak
  5. Tegningshefte
  6. ROS-analyse
  7. G-notat, geoteknisk vurdering
  8. G-rapport, grunnundersøkelse
  9. Støyrapport
  Siste endret: 10.12.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?