Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv vedtak 2021 / Gang- og sykkelvei langs Askveien og Busundveien

Innhold

  Gang- og sykkelvei langs Askveien og Busundveien

  Gang- og sykkelveg langs Askveien og Busundveien - vedtatt tillegg og endring av deler av statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 08.04.2021 følgende vedtak (saksnr 65/21):

  1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 12-14 første ledd vedtas tillegg og endring av reguleringsplan for "Gang- og sykkelveg langs Askveien og Busundveien", PlanID NO201604-01. Endringene vil utfylle og inngå i den statlige reguleringsplanen "Reguleringsplan med konsekvensutredning (KU) Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss - NO201604 vedtatt 27.03.2020". Endringene omfatter kun de deler som har vært på høring. 

  2. Rådmannen gis myndighet til å sammenstille, justere og korrigere bagatellmessige og opplagte feil. 

   

  Vedtaket innebærer at det tilrettelegges for: 

  • Gang- og sykkelveg langs Askveien og Busundveien med underganger under Askveien ved Snyta og Pålgårdsbakken/Dal.
  • Strekningen Pålgårdsbakken - Bærenga bygges som en del av hovedanlegget for Fellesprosjektet (i samsvar med rekkefølgebestemmelse i vedtatt plan)
  • Anlegg for å håndtere overvann
  • Ny vann- og avløpsledning langs Busundveien
  • Utbedring av Busundveien og noe ombygging av Askveien inkludert flytting av busslommer ved Snyta.
  • Midlertidig anleggsrundkjøring i krysset mellom Askveien og Busundveien.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Plankart

   

  Se planen i kommunes kartløsning

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune

  Strategi og Utvikling

  Postboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Frist for å klage på vedtaket er 17.06.2021.

  Du finner mer informasjon om klagerett her.

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Planbestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. Saksframlegg med saksprotokoll fra kommunestyret 08.04.2021

  Siste endret: 10.12.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?