Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2022 / Arkiv varsel om oppstart 2022 / 450 Detaljregulering for Loeshagen

Innhold

  450 Detaljregulering for Loeshagen

  Det varsles på nytt om oppstart for igangsetting av planarbeid for plan 450 - Detaljregulering for Loeshagen, Haugsbygd. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig høyere arealutnyttelse. Frist for innspill er 20.05.2022.

  Bakgrunn

  Sandvold Boliger AS varsler om oppstart av planarbeid for plan 450 - Loeshagen, i Haugsbygd. Det er varslet oppstart tidligere i denne saken, sist september 2021. Se kunngjøringsannonse her. Bakgrunnen for at det nå varsles på nytt er høyere arealutnyttelse, parkeringskjeller under blokkene og utearealer med god kvalitet i sørvest. Planområdet utgjør ca 15,4 dekar. 

  Det planlegges nå for ca 50 nye boenheter totalt. Disse er planlagt fordelt på 3 lavblokker med 3-4 etasjer og inntil 16 boenheter per blokk. I tillegg foreslås det ca 6 boenheter fordelt på 3 to-mannsboliger/kjedeboliger med inntil 2 etasjer. Se flere detaljer i foreløpig illustrasjonsplan og varslingsbrev under "Saksdokumenter" nederst på denne siden.

  En del av arealet er fulldyrka mark, noe som vil berøres av utbyggingen. Saken var oppe til behandling i formansskapet 25.08.2021 hvor det ble vedtatt at planarbeid kunne igangsettes (sak 24/21). 

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

    

  Se planavgrensningen i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  lineirene@mjosplan.no

  med kopi til:

  postmottak@ringerike.kommune.no

  Eller per post til:

  MjøsPlan AS v/Line I. Danielsen

  Postboks 6

  2391 Moelv

  med kopi til:

  Ringerike kommune, Reguleringsavdelingen

  PB 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Frist for å komme med innspill er 20. mai 2022. 

  Saksdokumenter

  1. Varslingsbrev

  2. Plangrense

  3. Illustrasjonsplan

  4. Terrengsnitt

  5. Planinitiativ og oppstartsmøtereferat ligger i forrige annonse om varsel om oppstart 

  Siste endret: 29.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?