Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2023 / Arkiv vedtak 2023 / 485 Detaljregulering for Veienkollen boligfelt

Innhold

  485 Detaljregulering for Veienkollen boligfelt

  Plan 485 Detaljregulering for Veienkollen boligfelt er nå vedtatt.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 2. februar 2023, saksnummer 08/23, plan 485 Detaljregulering for Veienkollen boligfelt. Vedtaket innebærer at det tilrettelegges for bygging av eneboliger og tomannsboliger i planområdet. 

  Vedtak i kommunestyret 

   1-KS- 08/23 Vedtak 

  1. Plan 485 Detaljregulering for Veienkollen boligfelt vedtas. 

  2. De deler av Plan 133 Område ved Veien skole, vedtatt 30.10.1985, som overlappes av ny plan, oppheves jf. plan- og bygningsloven § 12-14. 

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Planområdet

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse.  

  Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til: 

  Ringerike kommune
  Reguleringsavdeling 
  Postboks 123 Sentrum 
  3502 Hønefoss 

  Frist for å klage på vedtaket er tre uker fra kunngjøring i avisen 18. februar 2023. 

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider. 

  Saksdokumenter 

  1. Plankart 

   

  Siste endret: 06.09.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?