Du er her: Hjem / Helse / Ringerike krise og kompetansesenter for vold i nære relasjoner

Innhold

  Ringerike krise og kompetansesenter for vold i nære relasjoner

  Alle mennesker har rett til et liv uten vold. Er du utsatt for vold eller trusler om vold, er det vår jobb å hjelpe deg.

  Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjon

  Vi er et tilbud til voldsutsatte kvinner, menn og deres barn.

  • Vi har åpent 24 timer i døgnet.
  • Tilbudet er gratis.
  • Du kan ta kontakt uten timeavtale eller henvisning.
  • Du kan komme til samtaler uten å bo hos oss.
  • Du kan få et trygt og beskyttet botilbud.
  • Vi har taushetsplikt.
  • Vi er et lovfestet tilbud til mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner.

  Trenger du noen å snakke med om din situasjon? 

  Vi er tilgjengelige hele døgnet, alle dager.

  Ringerike krise og kompetansesenter

  Telefon 32 17 06 90

  E-post krisesenteret@ringerike.kommune.no

  Besøksadresse: Hov Allé 32, 3515 Hønefoss

  Er krisesenteret noe for meg?

  Er du usikker på om du er utsatt for vold? Tenker du heller at det dreier seg om problemer, konflikter og kriser?

  Vi har:

  • kompetanse og erfaring i å bistå mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner.
  • kunnskap om utfordringer med å bryte ut av destruktive forhold.
  • kunnskap om konsekvenser av å ikke bryte ut av destruktive forhold.

  Vårt arbeid innebærer å gi støtte, veiledning og informasjon på veien til et liv uten vold.

  Informasjons brosjyre - på mange språk

  Hva er vold i nære relasjoner?

  Vold er ulike krenkelser og med forskjelige alvorlighetsgrad, og alle aldersgrupper kan være utsatt for vold i nære relasjoner.

  "Vold er enhver handling rettet mot en annen person, og som gjennom denne handlingen:

  • skader
  • smerter
  • skremmer eller krenker

  og som får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil. Vold blir sett på som en funksjonell handling.

  Handlingen har et mål, og målet er påvirkning av andre personer."

  (Meningen med volden av Per Isdal, 2000)

  Les om hva vold i nære relasjoner er

  Hva kan vi hjelpe deg og din familie med?

  Vi tilbyr ulike tjenester til deg og din familie. Det kan være samtaler, botilbud, juridisk rådgining eller foreldregrupper.

  Tjenestene er gratis, og vi har taushetsplikt.

  Våre tjenester 

  Er du ung og lurer på om du er utsatt for vold?

  Barn og ungdom blir også utsatt for vold i nære relasjoner. Både som en del av at de voksne blir utsatt for det, men også selv. Er dette deg? 

  Det er ikke alltid lett å forstå om dette er deg. Vi er her for å hjelpe deg hjelpe akkurat deg.

  Informasjon til deg som er barn eller ungdom

  Vi samarbeider med andre for å hjelpe deg og din familie 

  For å ha et godt og helhetlig krisesentertilbud trenger vi å samarbeide med annet hjelpeapparat.

  Les om hva og hvordan vi samarbeid med andre

  Vi er til for innbyggere i alle kommuner

  Alle kommuner skal ha et krisesentertilbud. Ringerike kommune er vertskommune for flere kommuner. Vi samarbeider med de deltakende kommunene, og drifter krisesentertertilbudet på vegne av disse. De deltakende kommunene er:

  Etnedal, Gran, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Lunner, Modum, Nord-Aurdal, Sigdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre.

  Det er fritt krisesentervalg, det betyr at du selv velger hvilket krisesenter i Norge du tar kontakt med.

  Oversikt over alle krisesenterene i Norge

  Kontakt oss

  Ringerike krise og kompetansesenter

  Telefon 32 17 06 90

  E-post krisesenteret@ringerike.kommune.no

  Besøksadresse: Hov Allé 32, 3515 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 1193 Flattum

  Leder
  Åshild Gjerstad Lad
  Tlf 416 60 983

  Enhetsleder
  Tlf 

  Siste endret: 09.06.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?