Du er her: Hjem / Miljøvern / Friluftsliv / Tilskudd til friluftslivtiltak i Ringerike kommune

Innhold

  Tilskudd til friluftslivtiltak i Ringerike kommune

  Ringerike kommune har delt ut 200 000 kroner til friluftslivtiltak. Midlene har som formål å legge til rette for turmuligheter i Ringerike kommune og fremme kulturelle, sosiale og helsefremmede aktiviteter og møteplasser som gir trivsel, positiv identitet og god samfunnsutvikling i kommunen. Disse har fått tilskudd:

   

  Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk

  Nikkelverket på Nakkerud har historie flere hundre år tilbake i tid. Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk jobber med å tilrettelegge området ved de gamle gruvene som et friluftsområde som kan benyttes av besøkende. Dette er et unikt område med en rik historie og mange kulturminner. 

  Prosjektet nærmer seg ferdigstillelse og Ringerike kommune bevilger 15 000 kroner til innkjøp av utstyr. 

  Kollsjøvennenes løypeforening 

  Området rundt Kollsjøen i Sokna er et eldorado for skiturer i vintermånedene. Kollsjøløypenes venneforening er ansvarlig for å tilrettelegge skiløyper og hvileplasser i området. De har søkt om støtte til innkjøp av fem bålpanner som skal plasseres ute på hvileplassene. 

  Ringerike kommune støtter Kollsjøvennenes løypeforening med 10 000 kroner til innkjøp av nye bålpanner. 

  Tyristrand Landsbyforening

  Tyristrand Landsbyforening har søkt om økonomisk støtte for å tilrettelegge for en 1,5 kilometer lang rundtur, Skjærdalstien, fra Tyristrand sentrum ned til Skjærdalselva og videre mot Klokkergården. Tiltaket skal legge tilrette for økt fysisk helse og øke kunnskapen om vassdraget langs Skjærdalselva. 

  Ringerike kommune har bevilget 23 000 kroner til prosjektet. 

  Ask utvikling

  I Ask er det igangsatt et prosjekt med å anlegge en sti ned mot badeplassen ved Hengsle. Badeplassen er planlagt ryddet med plass til benker og bålpanner. Tiltaket vil styrke Ask som et attraktivt område og vi mener både sti og badeplass vil være til glede for både innbyggere og besøkende. 

  Ringerike kommune har bevilget 120 000 kroner til anleggelse av den planlagte stien. 

  Foreningen til ski-idrettens fremme

  Treningsrunden er et av de mest populære skiløypetraseene på Ringkollen og prepareres av skiforeningen. Skiforeningen ved lokalutvalget Hole, Jevnaker og Ringerike ønsker å legge om en trasé på skiløypa mellom Ringkollen til Løvlia. Omleggingen vil bidra til en noe mindre solutsatt skiløype slik at skiløypa vil vedvare lengre mot våren.

  Ringerike kommune støtter prosjektet med 32 000 kroner. 

  Prioriterte tiltak i tilskuddsordningen

  Ved fordeling av tilskudd til tilrelegging for friluftsliv har følgende tiltak blitt prioritert:

  • Tilrettelegging av fysiske tiltak i friluftslivsområder i og ved Hønefoss og tettsteder & bygder
  • Etablering, oppgradering og merking av turveier og turstier, møteplasser informasjonsskilt/tilrettelegging for læring og lokale turmål
  • Tilrettelegging som sikrer god tilgjengelighet for alle
  • Tiltak som bidrar til gode koblinger mellom boligområder/skoler/barnehager/møteplasser/knutepunkter og nærturområder
  • Tiltak i områder hvor mangelfull tilrettelegging er en årsak til lav bruk
  • Tiltak i områder som er kartlagt og verdsatt som viktig eller svært viktig friluftslivsområde, eller som har potensial for å bli det (Se Ringerike kommunes kartlegging av friluftsområder)

  Finansiering og egenandel

  Det er ikke gitt støtte utover reelle utgifter (materialer, innkjøp og lignende).  Søknader som gir høy nytte for tildelt støttesum har blitt prioritert. 

  Lurer du på noe?

  For ytterligere spørsmål eller informasjon, ta kontakt med Hans Kristian Øverby eller Ellen Margrethe Stabursvik på telefon 47904580/94864202 eller e-post: hans.kristian.overby@ringerike.kommune.no eller ellen.margrethe.stabursvik@ringerike.kommune.no 

  Siste endret: 01.07.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?